Tytuł Kronika Zamkowa
ISSN 0239-4898
Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kronika Zamkowa
2010, Tom 1/2 (59/60)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Panowie Ministrowie, Ekscelencje] Andrzej Rottermund s. 5-7
[Wielce Czcigodny Jubilacie] Tomasz Merta s. 8-9
[Szanowny Drogi Jubilacie] Władysław Bartoszewski s. 10-14
[Dostojny Jubilacie, Drogi Andrzeju] Wiesław Chrzanowski s. 15-0
[Ekscelencje, Czcigodni Państwo] Andrzej Ciechanowiecki s. 16-18
Kilka kart z biografii Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego Magdalena Białonowska s. 19-30
Panowie z Ciechanowca Andrzej Rachuba s. 31-36
Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności Profesora Andrzeja Ciechanowieckiego Tadeusz Bernatowicz s. 37-46
Pałac Pod Blachą w czasach króla Stanisława Augusta i księcia Józefa Poniatowskiego Katarzyna Jursz-Salvadori s. 47-59
Kolekcjonerzy polscy i polskie prywatne zbiory dzieł sztuki na tle kolekcjonerstwa międzynarodowego : przypadki i tendencje Józef Grabski s. 61-70
Styl artysty a indywidualizacja portretowa - kilka uwag o znaczeniu podobieństwa fizjonomicznego Przemysław Mrozowski s. 71-78
Propozycja dla kolekcjonera : sztuka francuska w zbiorach Andrzeja Ciechanowieckiego Iwona Danielewicz s. 79-88
Renesansowe pakiety typu PAX w zbiorach polskich Artur Badach s. 89-101
Ceramiczna płytka okładzinowa z iznickiej manufaktury sułtańskiej w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie Dorota Rankowska s. 103-109
Genealogia i najwcześniejsze lata Marcella Bacciarellego w świetle akt Archiwum Historycznego Wikariatu Rzymskiego Angela Sołtys s. 111-123
"Portret Stanisława Augusta w czerwonym fraku" w zbiorach Fundacji im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie i wczesna ikonografia monarchy : Louis Marteau - Christoph Joseph Werner II - Ubaldo (?) Bonvicini Dorota Juszczak s. 125-148
Zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie - po 35 latach : wspomnienia uczestnika prac nad restytucja zegara w latach 1972-1974 Daniela Galas Zdzisław Mrugalski s. 149-176
Urzeczenie portretem Bożena Steinborn s. 177-184
25 lat lekcji muzealnych na Zamku Królewskim w Warszawie Jagoda Pietryszyn s. 185-191
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" Agnieszka Bębenek Krzysztof Stobiecki s. 193-194