Tytuł Kronika Zamkowa
ISSN 0239-4898
Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kronika Zamkowa
2007, Tom 1/2 (53/54)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wprowadzenie] Andrzej Rottermund s. 5-6
Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie : nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie Jerzy Garus s. 7-37
Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą Rafał Mroczek s. 39-90
Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej, odkryte na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą Michał Sekuła s. 91-115
Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego Tomasz Ważny s. 117-125
Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą Michał Auch Maciej Trzeciecki s. 127-154
Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych Anna Gręzak s. 155-167
Szczątki roślinne ze średniowiecznych konstrukcji wałowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie (pałac Pod Blachą) Monika Badura Małgorzata Latałowa s. 169-185
Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie Ewa Suchodolska s. 187-210
Typologia średniowiecznych zamków książecych i możnowładczych na Mazowszu Robert M. Kunkel s. 211-229
Pamiątki osobiste Karoliny Lanckorońskiej w Zamku Królewskim w Warszawie Artur Badach s. 231-236
Ordery i odznaczenia Karoliny Lanckorońskiej Anna Szczecina-Berkan s. 237-252
"U tronu Królowej Polski" : kilka refleksji o wystawie jasnogórskiej w Zamku, 15 grudnia 2006 - 11 marca 2007 Przemysław Mrozowski s. 253-258
Wystawa "Pasja zbierania : kolekcja Ryszarda Z. Janiaka" 26 kwietnia - 22 lipca 2007 Katarzyna Połujan Anna Szkurłat s. 259-263
"Les Polonais et la Légion d'honneur : exposition à l'occasion du bicentenaire de la création du grand duché de Varsovie par Napoléon", Paryż 3 maja - 6 czerwca 2007 Beata Gadomska s. 265-270
Realizacja programu Trakt Królewski na Zmaku Królewskim w latach 2003-2007 Marek Konopka s. 271-283
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" Sławomir Kwiatkowski s. 285-286
Teresa Sahakian (1915-2007) Katarzyna Połujan s. 287-289