Tytuł Kronika Zamkowa
ISSN 0239-4898
Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kronika Zamkowa
2009, Tom 1/2 (57/58)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleksander Gieysztor - badacz i znawca sztuki, pierwszy dyrektor Zamku Warszawskiego Przemysław Mrozowski s. 4-5
Domus - curia - domus ducalis - domus regalis - curia murata - domus magna lapidea - lapidea regia - stary dom murowany - kamienica. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII w.). Rekapitulacja Marek Wrede s. 9-52
Cztery portrety z galerii Ossolińskich w Sterdyni Hanna Małachowicz s. 53-63
Ogród jako kolekcja. XVI-wieczna geneza idei Małgorzata Szafrańska s. 65-99
Kariera rodu Ciołków-Poniatowskich Marek Makowski s. 101-107
Polityka Augusta II wobec Kościoła katolickiego w Polsce oraz relacje z Kurią Rzymską w świetle korespondencji króla z kardynałem Annibalem Albanim w latach 1716-1721 Maria Śladowska s. 109-142
Ikonograficzny zapis wspomnień w dekoracji gerydonu z Gabinetu Monarchów Europejskich Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 143-154
Listy Francesca Piranesiego do Marcella Bacciarellego i do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z lat 1781-1788 Katarzyna Jursz-Salvadori Leonardo Salvadori s. 155-185
Zachowania patriotyczne w porozbiorowej Warszawie 1797-1798 w świetle listów Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta Anita Chiron-Mrozowska s. 187-201
Tajny raport posła RP w Moskwie Stanisława Kętrzyńskiego z 1926 r. w sprawie sprowadzenia do kraju trumny ze szczątkami Stanisława Augusta Maciej Dariusz Kossowski s. 203-208
Dwa tajne raporty wywiadu polskiego z placówki W.II w sprawie wysłania szczątków Stanisława Augusta Poniatowskiego do Polski w 1938 r. Maciej Dariusz Kossowski s. 209-224
Dokumenty po Karolinie Lanckorońskiej w zbiorach Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Monika Myszor-Ciecieląg s. 225-235
Profesor Aleksander Gieysztor na fotografiach ze zbiorów Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Joanna Czupryńska s. 237-260
Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Agnieszka Bębenek s. 261-262
Działalność i stan zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie w 2009 roku (statystyka). s. 263-264