Tytuł Kronika Zamkowa
ISSN 0239-4898
Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Kronika Zamkowa
2006, Tom 1/2 (51/52)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrazy Czechowicza u warszawskich Wizytek Mariusz Karpowicz s. 7-21
"In honorem Sancti Ioannis Nepomuceni" - polskie wota dla katedry św. Wita w Pradze Ryszard Mączyński s. 23-53
Barokowa szafa z kręgu elbląsko-żuławskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 55-60
Szata graficzna druków funeralnych poświęconych Stanisławowi Leszczyńskiemu i jego córce, królowej Marii Hanna Widacka s. 61-71
Brązy wykonane przez Philippe'a Caffieriego L'Aîné dla Stanisława Augusta Anna Saratowicz-Dudyńska Natalia Ładyka s. 73-100
Portret króla Stanisława Augusta w zbroi autorstwa Per Kraffta Starszego Mieczysław Siciński s. 101-107
Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie Alina Dzięcioł s. 109-121
Graficzny portret królewskiej matki z 1793 roku Angela Sołtys s. 123-130
Manufaktura porcelany w Korcu - stan badań oraz jej związki z porcelaną europejską Anna Szkurłat s. 131-147
Sale sejmowe w Zamku Królewskim w czasie Powstania Listopadowego Jerzy Gutkowski s. 149-154
Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Maria Śladowska s. 155-188
Zamek Królewski okiem botanika Halina Galera s. 189-206
Wystawa "Za Ojczyznę i Naród : 300 lat orderu Orła Białego" Anna Szczecina-Berkan s. 207-212
Wystawa "Solidarność 1830 : Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym" Anna Kuśmidrowicz-Król s. 213-218
Wystawa "Siedem grzechów głównych : ryciny z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Bibliotece Naukowej PAN i PAU w Krakowie" Katarzyna Jursz-Salvadori s. 219-224
Wystawa "Jan Paweł II na monetach i medalach świata" Michał Zawadzki s. 225-228
Wystawa "Polska i Stolica Apostolska, X-XXI wiek = Polonia et Sedes Apostolica, X-XXI saeculum" Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska s. 229-237
Wystawa "W blasku srebra... : srebra z XVI-XIX w. z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i współczesnej Polski ze zbiorów muzeów rosyjskich - Ermitażu w Sankt Petersburgu, Muzeów Moskiewskiego Kremla i Muzeum Historycznego w Moskwie" Anna Saratowicz-Dudyńska s. 239-242
Botaniczna wędrówka po salach Zamku Królewskiego : refleksje na temat niekonwencjonalnych form udostępniania zbiorów muzealnych z okazji sesji "Od lauru zwycięstwa po liść bobkowy : botanika w kontekście kulturowym" Maria Zawartko-Laskowska s. 243-252
Spotkanie z Ireną Sendlerową Regina Lubelska Dorota Piskorska s. 253-254
Promocja katalogu Natalii W. Raszkowan "Chudeżestwiennoje sieriebro XVI-XVIII wiekow s tierritorii istoriczieskoj i sowriemiennoj Rieczi Pospolitoj w muziejach moskowskowo Kriemla" Anna Saratowicz-Dudyńska s. 255-257
XVI Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz spotkanie europejskich sieci muzyki dawnej "Wschód-Zachód" Anna Kocięcka s. 259-266
Symbol czasu : hejnał Zamku Królewskiego w Warszawie Wiesław Newecki s. 267-268
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu pod Blachą w Zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" Tadeusz Jasiński Józef Pazdyk s. 269-270
Na miarę królewskich potrzeb : [Zygmunt Dzierla] Barbara Grątkowska-Ratyńska Romuald Zając s. 271-276
Kalendarium wydarzeń w 2006 roku. s. 277-295