Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2010, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji : na peryferiach kultury i polityki. s. 9-10
Aspects of the Integration of the Periphery in the Roman Empire Wouter Vanacker s. 11-28
Dominia jako semiperyferia politycznej struktury imperium brytyjskiego Aleksander Dańda s. 29-52
O powrocie Polski do Europy : przyczynek do rekonceptualizacji dychotomii centrum-peryferia Jan Grzymski s. 68-82
Kapitał indywidualny i społeczny przedsiębiorców Podkarpacia a rozwój regionu peryferyjnego Renata Kluska s. 83-93
New Patterns of Migration in the Light of Language Policy : the Case of Polish Migrants in Wales Cecylia Barłóg s. 94-106
Dzieci peryferii, dzieci pogranicza? : "uperyferyjnianie" Romów jak produkt uboczny polskiej polityki edukacyjnej Barbara Smoter s. 107-120
Globalne ocieplenie w kontekście debaty o przyczynach zmian klimatu Maciej Gomółka s. 121-133