Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2015, Numer 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Clarinda Calma s. 11-13
Editorial note Clarinda Calma s. 14-16
Memory and Manipulation in Irish Literature: A Study of Selected Works by Colm Tóibín and Anne Enright Marek Pawlicki s. 17-28
The Poems of Ossian : Between Memory and Imagination Anna Bugajska s. 29-41
Pamięć instytucjonalna : magazyn i element kultury szkoły Monika Jakubowska s. 42-54
Trudne dziedzictwo : poszukiwanie i budowanie pamięci historycznej w Policji w latach 1990–2004 Roksana Szczypta-Szczęch s. 55-67
Stowarzyszenie PAX jako instytucja pamięci zbiorowej Cecylia Kuta s. 68-80
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu pamięci instytucjonalnej na przykładzie instytucji administracji publicznej : przegląd wybranych typów, przyczyn i sposobów diagnozowania problemu Katarzyna Durkalec s. 81-95
The Evolving Legacy: The Institutionalization of Ex-Presidents and First Ladies : A Transatlantic Perspective Iwona Świątczak-Wasilewska s. 96-113
Czas – człowiek – wartości : marka jako kierunek rozbudowy definicji pamięci instytucjonalnej Agnieszka Giszterowicz s. 114-128
Instytucjonalne zapomnienie, społeczna pamięć : studium przypadku tbiliskiego muzeum-drukarni Bartłomiej Krzysztan s. 129-148
Typologia demograficzna krajów Europy wg Webba w latach 2005–2025 Szymon Biały Zbigniew Długosz s. 151-164
Oblicze polubownych sposobów rozstrzyga- nia sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie : analiza zjawiska na przykładzie województwa podkarpackiego Mira Malczyńska-Biały s. 165-176
Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej Jacek Sołtys s. 177-191
Wyzwania samorządu terytorialnego w zakresie postępującej deprecjacji przestrzeni w wyniku procesu urban sprawl : propozycja metodologii optymalnej delimitacji obszarów Artur Hołuj s. 192-202
Idea powstania i rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa : aktualności i perspektywy Tomasz T. Brzozowski s. 203-215
Ist Putins Russland für den Westen verloren? : eine Situationsanalyse mit Blick auf den deutsch-russischen Außenhande Andreas Bielig s. 216-231