Znaleziono 26 artykułów

Ryszard Kulesza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekupstwo i sprzeniewierzenie w systemie prawa i procedurze sądowej Aten V i IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 1-23
„Nikt w państwie nie może pozostawać poza kontrolą”. Z problematyki korupcji w Atenach w V–IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 1-9
Wychowanie spartańskie w V-IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 3-28
Neajra i gender studies : (w związku z książką Debry Hamel, Trying Neaira: The True Story of a Courtesan's Scandalous Life in Ancient Greece, Yale University Press 2003, s. 200+XXIV) Ryszard Kulesza Debra Hamel (aut. dzieła rec.) s. 241-247
„Xenophon’s Spartan Constitution. Introduction. Text. Commentary by M. Lipka, Texte und Kommentare. Eine altertumswissenschaftliche Reihe”, wyd. S. Dopp, A. Kohnken, R. Scodel, Berlin-New York 2002 : [recenzja] Ryszard Kulesza S. Dopp (aut. dzieła rec.) A. Kohnken (aut. dzieła rec.) R. Scodel (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Ucieczki ludności. Zapomniany aspekt wojny greckiej (VI-V wiek p.n.e.) Ryszard Kulesza s. 281-304, 491
„Wprowadzenie do studium historii starożytnej”, Wolfgang Schuller, przełożył Ryszard Kulesza, Warszawa 1997 : [recenzja] Jacek Rzepka Ryszard Kulesza (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 327-328
„Property and wealth in classical Sparta”, Stephen Hodkinson, London 2000 : [recenzja] Ryszard Kulesza Stephen Hodkinson (aut. dzieła rec.) s. 347-350
„The classical Athenian democracy”, David Stockton, Oxford 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza David Stockton (aut. dzieła rec.) s. 356-358
Spartańska oliganthropia Ryszard Kulesza s. 383-399, 505
"Cezar", Gérard Walter, przeł. Danuta Wilamowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Ryszard Kulesza Gérard Walter (aut. dzieła rec.) s. 389-390
„Sparte. Histoire politique et sociale jusqu’ŕ la conquete romaine”, Edmond Lévy, Paris 2003 : [recenzja] Ryszard Kulesza Edmond Lévy (aut. dzieła rec.) s. 473-474
„Sparta w V i IV wieku p. n. e.”, Ryszard Kulesza, Warszawa 2003 : [recenzja] Danuta Musiał Ryszard Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 474-477
"Gdzie jest Aleksander Wielki?" : (Richard Stoneman, Alexander the Great. A Life in Legend) Ryszard Kulesza Richard Stoneman (aut. dzieła rec.) s. 503-509
"Sparte. Géographie, mythes et histoire", Jacqueline Christien, Françoise Ruzé, Paris 2007 : [recenzja] Ryszard Kulesza Jacqueline Christien (aut. dzieła rec.) Françoise Ruzé (aut. dzieła rec.) s. 518-519
„Hunting in the ancient world”, J. K. Anderson, 1986 : [recenzja] Ryszard Kulesza J. K. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 535
„Classicla landscape with figures. The ancient Greek city and its countryside”, Robin Osborne, London 1987 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robin Osborne (aut. dzieła rec.) s. 536
„Women and law in classical Greece”, Raphael Sealey, Berkeley 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Raphael Sealey (aut. dzieła rec.) s. 537
„The birth of Athenian democracy. The assembly in the fifth B. C.”, Chester G. Starr, 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Chester G. Starr (aut. dzieła rec.) s. 538-539
„The Areopagus Council to 307 B.C.”, Robert W. Wallace, 1989 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robert W. Wallace (aut. dzieła rec.) s. 539-540
„Athenian officials, 684-321 B.C.”, Robert Develin, 1989 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robert Develin (aut. dzieła rec.) s. 540
„Espionage and treason. A study of the Proxenia in political and military inteligence gathering in classicla Greece”, André Gerolymatos, Amsterdam 1987 : [recenzja] Ryszard Kulesza André Gerolymatos (aut. dzieła rec.) s. 541
"Essai sur les origines du mythe d'Alexandre (336-270) av. J. C.), t. 1" Paul Goukowsky, Nancy 1978 : [recenzja] Ryszard Kulesza Paul Goukowsky (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Gemmy anticznogo mira", O. J. Niewierow, Moskwa 1983 : [recenzja] Ryszard Kulesza O. J. Niewierow (aut. dzieła rec.) s. 607-608
„Spartan law”, Douglas M. MacDowell, Edinburg 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Douglas M. MacDowell (aut. dzieła rec.) s. 751-753
"Korruption im Altertum. Konstanzer Symposium, Oktober 1979", hrsg. Wolfgang Schuller, München 1982 : [recenzja] Ryszard Kulesza Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 777-783