Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Zielińska-Melkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Leonida Żytkowicza za lata 1933-1995 Krystyna Zielińska-Melkowska s. 57-75
Nieznany dokument Przemysła Ziemomysłowica z 1309 r. Krystyna Zielińska-Melkowska s. 77-92
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Dyskusja : sprawozdanie Krystyna Zielińska-Melkowska s. 207-213
Podsumowanie obrad przez prof. dr hab. Ryszarda Kiersnowskiego (IH PAN Warszawa) Krystyna Zielińska-Melkowska s. 213-214
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Witold Wróblewski, Toruń 1986; "Prawo starochełmińskie 1584 (1394)", pod red. Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 818-820