Tytuł Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN 2084-2732
Wydawca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Rzeszotarski s. 7
Nazewnictwo muzeów na wolnym powietrzu w Polsce : między poprawnością naukową a świadomością potoczną Roman Tubaja Jan Święch s. 11-30
Skanseny i ekomuzea : przeszłość przyszłości? Katarzyna Barańska s. 31-44
Znaczenie badań historyczno-architektonicznych w procesie translokacji zabytków architektury drewnianej na teren muzeum pod otwartym niebem na przykładzie dokumentacji zagrody Gutowo 38, powiat toruński Maciej Pratat s. 45-66
Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX-XXI wieku : (część II : od 1945 r.) Dariusz Matelski s. 67-108
Muzeum na wolnym powietrzu poza swoimi murami : badania nad współczesną architekturą wiejską Estonii Elo Lutsepp s. 109-116
Ceremoniał w muzeum na wolnym powietrzu w Rosji Anna Permilovskaya s. 117-124
Maski. Indonezyjski teatr Wayang Wong : (odmiana balijska) Halszka Wierzbicka s. 127-144
Fajanse polskie w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Joanna Rumińska s. 145-161
"Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku", red. Iwona Rzepnikowska, Toruń 2009 : [recenzja] Roksana Sitniewska Iwona Rzepnikowska (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku", Adrian Mianecki, Toruń 2010 : [recenzja] Elwira Wilczyńska Adrian Mianecki (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Samotność wśród miejsc zaprzeczonych Damian Kaja Marc Augé (aut. dzieła rec.) Roman Chymkowski (aut. dzieła rec.) s. 174-179
"Nowe media we współczesnym społeczeństwie", red. Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasz Wójtowski, Toruń 2011 : [recenzja] Artur Jabłoński Marek Jeziński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Seklecka (aut. dzieła rec.) Łukasz Wójtowski (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Blask Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza", red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2011 : [recenzja] Dariusz Matelski Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)" : wystawa stała w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Olga Wachcińska s. 191-198