Tytuł Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN 2084-2732
Wydawca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
2013, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni państwo] Jan Rzeszotarski s. 6-0
[Szanowni państwo] Jan Rzeszotarski s. 6
Reductio ad aestheticam przedmiotu muzealnego Janusz Barański s. 7-18
Reductio ad aestheticam przedmiotu muzealnego Janusz Barański s. 7-18
Opowieści o dalekich lądach : rzecz o wybranych problemach wystawiennictwa dotyczącego kultur pozaeuropejskich Anna Nadolska-Styczyńska s. 19-31
Opowieści o dalekich lądach : rzecz o wybranych problemach wystawiennictwa dotyczącego kultur pozaeuropejskich Anna Nadolska-Styczyńska s. 19-31
Próba zrozumienia ukrytych znaczeń "przedmiotu", jego rola i przekaz w ekspozycji muzealnej : na przykładzie kultury plemienia Iban Beata Bielińska-Majewska Jędrzej Majewski s. 32-39
Próba zrozumienia ukrytych znaczeń "przedmiotu", jego rola i przekaz w ekspozycji muzealnej : na przykładzie kultury plemienia Iban Beata Bielińska-Majewska Jędrzej Majewski s. 32-39
Zmieniając rzeczy : o eksponacie w muzeum etnograficznym Katarzyna Maniak s. 40-46
Zmieniając rzeczy : o eksponacie w muzeum etnograficznym Katarzyna Maniak s. 40-46
Kłopotliwa natura sacrum : wokół uświęconej desakralizacji albo resakralizacji przedmiotów Tomasz Kalniuk s. 47-54
Kłopotliwa natura sacrum : wokół uświęconej desakralizacji albo resakralizacji przedmiotów Tomasz Kalniuk s. 47-54
Miecze grunwaldzkie : materialne skutki mutacji idei Damian Kasprzyk s. 55-70
Miecze grunwaldzkie : materialne skutki mutacji idei Damian Kasprzyk s. 55-70
A jeśli język to zmysł? : eksponat - doświadczenie - opowieść : czyli jak żyć w pewnym niewielkim skansenie? Przemysław Owczarek s. 71-81
A jeśli język to zmysł? : eksponat - doświadczenie - opowieść : czyli jak żyć w pewnym niewielkim skansenie? Przemysław Owczarek s. 71-81
Przemijanie rzeczy - wartość, czy utrapienie : refleksje własne Krystyna Pawłowska s. 82-90
Przemijanie rzeczy - wartość, czy utrapienie : refleksje własne Krystyna Pawłowska s. 82-90
Kraina rzeczy minionych : kilka uwag o odczuwaniu przeszłości Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka s. 91-98
Kraina rzeczy minionych : kilka uwag o odczuwaniu przeszłości Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka s. 91-98
Z szuflady i strychu na wystawę : pamiątki rodzinne w roli eksponatów muzealnych Aleksandra Liberska s. 99-109
Z szuflady i strychu na wystawę : pamiątki rodzinne w roli eksponatów muzealnych Aleksandra Liberska s. 99-109
Obiekty w muzeum na wolnym powietrzu w służbie zachowania dziedzictwa kultury : dwa aspekty ochrony dziedzictwa - "Prosimy nie dotykać eksponatów" czy "Aktywne uczestniczenie w kulturze" Maria Wroniszewska s. 110-116
Obiekty w muzeum na wolnym powietrzu w służbie zachowania dziedzictwa kultury : dwa aspekty ochrony dziedzictwa - "Prosimy nie dotykać eksponatów" czy "Aktywne uczestniczenie w kulturze" Maria Wroniszewska s. 110-116
Skansenowskie muzealia nieruchome jako przedmioty na muzealnej ekspozycji plenerowej Wojciech Śliwiński s. 117-128
Skansenowskie muzealia nieruchome jako przedmioty na muzealnej ekspozycji plenerowej Wojciech Śliwiński s. 117-128
Statyczne, aktywne i mobilne sposoby ekspozycji zabytkowych jednostek pływających oraz ich rekonstrukcji Aleksander Piasecki s. 129-136
Statyczne, aktywne i mobilne sposoby ekspozycji zabytkowych jednostek pływających oraz ich rekonstrukcji Aleksander Piasecki s. 129-136
Obiekt Zamiejscowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi : część etnograficzna Barbara Chlebowska s. 137-148
Obiekt Zamiejscowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi : część etnograficzna Barbara Chlebowska s. 137-148
Eksponaty muzealne w tekstach popkultury : wybrane aspekty Artur Sekunda s. 149-159
Eksponaty muzealne w tekstach popkultury : wybrane aspekty Artur Sekunda s. 149-159
(Nie)codzienne przedmioty : od odpadu do sztuki Izabela Lis s. 160-167
(Nie)codzienne przedmioty : od odpadu do sztuki Izabela Lis s. 160-167
"Drogi - granice - most : studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu", Stanisław Bylina, Warszawa 2012 : [recenzja] Stanisław Bylina Roksana Sitniewska s. 170-173
"Drogi - granice - most : studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu", Stanisław Bylina, Warszawa 2012 : [recenzja] Roksana Sitniewska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Medycyna tradycyjna w Polsce", Barbara Ogrodowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Ogrodowska Olga Wachcińska s. 174-179
"Medycyna tradycyjna w Polsce", Barbara Ogrodowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Olga Wachcińska Barbara Ogrodowska (aut. dzieła rec.) s. 174-179
"Odwieczny naród : Polak i katolik w Żmiącej", Michał Łuczewski, Toruń 2012 : [recenzja] Elwira Wilczyńska Michał Łuczewski s. 180-182
"Odwieczny naród : Polak i katolik w Żmiącej", Michał Łuczewski, Toruń 2012 : [recenzja] Elwira Wilczyńska Michał Łuczewski (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Komunikacja w mediach społecznościowych", Wojciech Gustowski, Gdynia 2012 : [recenzja] Wojciech Gustowski Artur Jabłoński s. 183-186
"Komunikacja w mediach społecznościowych", Wojciech Gustowski, Gdynia 2012 : [recenzja] Artur Jabłoński Wojciech Gustowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Dojrzewanie w Second Life : antropologia człowieka wirtualnego", Tom Boellstorff, przeł. Agata Sadza, Kraków 2012 : [recenzja] Tom Boellstorff Agata Sadza Agnieszka Straburzyńska-Glaner s. 187-191
"Dojrzewanie w Second Life : antropologia człowieka wirtualnego", Tom Boellstorff, przeł. Agata Sadza, Kraków 2012 : [recenzja] Agnieszka Straburzyńska-Glaner Tom Boellstorff (aut. dzieła rec.) Agata Sadza (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Kabacińska-Łuczak Łukasz Wróbel Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 192-196
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Łukasz Wróbel Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196