Tytuł Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN 2084-2732
Wydawca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
2014, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne. s. 5-0
Słowo wstępne s. 5
Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? Jan Święch s. 6-10
Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? Jan Święch s. 6-10
Kowalski w muzeum, czyli poszukiwanie możliwości wyjścia z kryzysu Katarzyna Barańska s. 11-18
Kowalski w muzeum, czyli poszukiwanie możliwości wyjścia z kryzysu Katarzyna Barańska s. 11-18
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym Jarosław Działek Monika Murzyn-Kupisz s. 19-40
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym Jarosław Działek Monika Murzyn-Kupisz s. 19-40
Muzea i parki etnograficzne, czyli tożsamość pod ręką Krystyna Pawłowska s. 41-51
Muzea i parki etnograficzne, czyli tożsamość pod ręką Krystyna Pawłowska s. 41-51
Muzeum w roli ośrodka prestiżu – uwagi o kontekstach i ograniczeniach Artur Sekunda s. 52-62
Muzeum w roli ośrodka prestiżu – uwagi o kontekstach i ograniczeniach Artur Sekunda s. 52-62
„Ulica Jaremy” – akcja Muzeum Narodowego w Krakowie : wnioski z perspektywy czasu Agata Małodobry s. 63-72
„Ulica Jaremy” – akcja Muzeum Narodowego w Krakowie : wnioski z perspektywy czasu Agata Małodobry s. 63-72
Wolontariat Europejski jako forma współpracy Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku z NGO Monika Sabljak-Olędzka s. 73-83
Wolontariat Europejski jako forma współpracy Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku z NGO Monika Sabljak-Olędzka s. 73-83
Środowisko twórców, artystów i pasjonatów a działalność Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Joanna Szewczykowska s. 84-89
Środowisko twórców, artystów i pasjonatów a działalność Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Joanna Szewczykowska s. 84-89
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym Jerzy Piotrowski s. 90-99
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym Jerzy Piotrowski s. 90-99
Archeologiczne instytucje paramuzealne w województwie pomorskim Marta Bloch Paweł Marek Pogodziński s. 100-112
Archeologiczne instytucje paramuzealne w województwie pomorskim Marta Bloch Paweł Marek Pogodziński s. 100-112
Zabawa w wojnę : muzea a rekonstrukcje historyczne : głos w dyskusji Anna Nadolska-Styczyńska s. 113-125
Zabawa w wojnę : muzea a rekonstrukcje historyczne : głos w dyskusji Anna Nadolska-Styczyńska s. 113-125
Założenia programowe części etnograficznej Obiektu Zamiejscowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Piotr Czepas s. 126-147
Założenia programowe części etnograficznej Obiektu Zamiejscowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Piotr Czepas s. 126-147
„Kostium, ubiór, strój – muzealny teatr mody” Katarzyna Witas s. 150-159
„Kostium, ubiór, strój – muzealny teatr mody” Katarzyna Witas s. 150-159
Stołki, ławki, krzesła… Historia zaklęta w przedmiotach Robert Rumiński s. 160-168
Stołki, ławki, krzesła… Historia zaklęta w przedmiotach Robert Rumiński s. 160-168
"Zwyczaje, tradycje, obrzędy", Urszula Janicka-Krzywda, Kraków 2013 : [recenzja] Urszula Janicka-Krzywda Roksana Sitniewska s. 170-173
"Zwyczaje, tradycje, obrzędy", Urszula Janicka-Krzywda, Kraków 2013 : [recenzja] Roksana Sitniewska Urszula Janicka-Krzywda (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Polski street art", "Polski street art, cz. 2. : Między anarchią a galerią", Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz, Warszawa 2010, 2012 : [recenzja] Elżbieta Dymna Anna Natalia Kmieć Marcin Rutkiewicz s. 174-177
"Polski street art", "Polski street art, cz. 2. : Między anarchią a galerią", Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz, Warszawa 2010, 2012 : [recenzja] Anna Natalia Kmieć Ekżbieta Dymna (aut. dzieła rec.) Marcin Rutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Słowo na terytorium sztuki dla dziecka", red. G. Leszczyński, H. Gawrońska, Poznań 2013 : [recenzja] H. Gawrońska G. Leszczyński Aleksandra Szwagrzyk s. 178-181
"Słowo na terytorium sztuki dla dziecka", red. G. Leszczyński, H. Gawrońska, Poznań 2013 : [recenzja] Aleksandra Szwagrzyk H. Gawrońska (aut. dzieła rec.) G. Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927-2008) Ewelina Kamińska s. 182-185
Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927-2008) Ewelina Kamińska s. 182-185