Tytuł Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN 2084-2732
Wydawca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Rzeszotarski s. 5-7
Muzeum i jego otoczenie a tożsamość lokalna Katarzyna Barańska s. 11-19
Tożsamość regionalna : mit czy rzeczywistość? Adriana Garbatowska s. 20-30
Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów województwa łódzkiego Damian Kasprzyk s. 31-47
Być muzealnikiem : pytanie o tożsamość zawodową? Anna Nadolska-Styczyńska s. 48-64
Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX-XXI wieku (część I - do 1945 r.) Dariusz Matelski s. 65-106
Przekaz przeszłości - rola archeologii w kształtowaniu świadomości kulturowej Beata Bielińska-Majewska s. 107-113
Rola wykorzystywania archiwalnych materiałów fotograficznych na przykładzie rozwiązań multimedialnych na wystawie „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)” Aleksandra Jarysz s. 114-124
Muzea w służbie zachowania pamięci narodowej, czyli komu potrzebne muzeum kresowe Wiktoria Blacharska s. 125-136
Taman Mini Indonesia Indah jako przykład indonezjonizacji kultury Indonezji Renata Lesner-Szwarc s. 137-149
Swierdłowskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze w XXI wieku : ślepa uliczka czy nowe możliwości? Tatiana Mosunowa s. 150-157
Fundacja „Turan” - strażnik dziedzictwa narodowego Rauza Sultanova s. 158-168
"Poznaj samego siebie" : muzeum na wolnym powietrzu jako obraz kultury tradycyjnej kraju w XXI wieku : (z materiałów Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu) Anna Borysovna Permilovskaya s. 169-182
Etnokulturowa historia Uralu w ekspozycyjnej i kulturalno-oświatowej działalności Swierdłowskiego Regionalnego Muzeum Krajoznawczego Svietlana A. Korepanova s. 183-187
Prezentacje kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie Arkadiusz Jełowicki s. 188-200
"Ścieżki pamięci... : pozostały tylko kamienie : cmentarze żydowskie województwa łódzkiego”, Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Łódź [2010] : [recenzja] Damian Kasprzyk Andrzej Białkowski (aut. dzieła rec.) Piotr Wypych (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie środkowo-wschodniej w XIV-XV w.", Stanisław Bylina, Warszawa 2009 : [recenzja] Roksana Sitniewska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Religia, media, mitologia", Józef Majewski, Gdańsk 2010 : [recenzja] Artur Jabłoński Józef Majewski (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Ludowe opowiadania komiczne : poetyka i antropologia", Luiza Podziewska, Wrocław 2010 : [recenzja] Olga Wachcińska. Luiza Podziewska (aut. dzieła rec.) s. 215-219