Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1983, Tom 22, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Andrzej Notkowski s. 5-51
"Głos Gostyniński" : 25 XII 1921-3 IX 1922 Barbara Konarska-Pabiniak s. 53-61
Ograniczenia treści prasy w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego Mieczysław Ciećwierz s. 63-83
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1944-1948. Cz. 1, Lata 1944-1946 Andrzej Kozieł s. 85-102
"Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Bydgoszczy : studia bibliograficzne" z. 2, 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki s. 103-106
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomicki Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 109-120