Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
1929, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogilneńskich Stanisław Arnold s. 3-24
Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogilneńskich Stanisław Arnold s. 3-24
Puszcza kurpiowska w pieśni Władysław Skierkowski s. 25-115
Puszcza kurpiowska w pieśni Władysław Skierkowski s. 25-115
Zniesienie wymogu pochodzenia szlacheckiego przy otrzymywaniu dostojeństw i godności duchownych Stanisław Liszewski s. 117-124
Zniesienie wymogu pochodzenia szlacheckiego przy otrzymywaniu dostojeństw i godności duchownych Stanisław Liszewski s. 117-124
Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 - 1907-1928 : notatka historyczna Halina Rutska s. 125-147
Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 - 1907-1928 : notatka historyczna Halina Rutska s. 125-147