Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
2014, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawcy Zbigniew Kruszewski s. 13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Radziwiacy i płocczanie, czyli o społecznym tworzeniu wizerunku sąsiada Tadeusz Baraniuk s. 17-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Romowie w Płocku : życie w mieście a sposób konstruowania tożsamości społecznej Agnieszka J. Kowarska s. 33-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wokół problematyki tożsamości Katarzyna Waszczyńska s. 48-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Apteki w Guberni Płockiej w latach 1865-1915 Marta Milewska s. 77-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mariensztat - między rekonstrukcją a twórczym nawiązaniem do nowoczesności : historia i odbudowa jednego z najmniejszych osiedli warszawskich Katarzyna Rogalska s. 109-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stan sanitarny miast i wsi powiatu płockiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Janusz Szczepański s. 168-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Pan Tadeusz" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku : świadectwa odbioru Marcin Lutomierski s. 189-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaduma nad językiem ojczystym, czyli nowe zadania dla dydaktyków i miłośników literatury Agnieszka Wasilewska s. 207-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Początki szkolnego czytania Norwida do roku 1918 Wioletta Żórawska s. 223-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Становление теории реформирования образования в российской педагогике : историография вопроса Larisa N. Danilova s. 239-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
How to assess the effectiveness of the informal learning? Controversies about the procedures PLA (Prior Learning Assessment) in Polish higher education Anna Frąckowiak s. 248-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
FUNcube – cosmic teaching aid Daniel Korzan s. 264-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Педагог и одаренный ребенок : проблема взаимодействия Dimitry S. Molokov s. 273-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakter prawny kontroli skarbowej i podatkowej prowadzonej u przedsiębiorcy Rafał Bernat s. 287-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewitalizacja w Płocku : raport z badania sondażowego Michał Balski Marcin Berliński Dorota Chudowska-Rączka, Andrzej Kansy Agnieszka Malinowska Julia Mianecka Iwona Stanowska s. 307-390
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych Mazowsza Płockiego a polityka równości szans kobiet i mężczyzn Marzena Kapuścińska s. 391-436
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dlaczego warto zajmować się treningiem sportowym, turystyką kwalifikowaną i krajoznawstwem – oraz od czasu do czasu wypoczywać w krainie mazowieckiej? Jerzy Damrosz s. 439-452
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Na marginesie swobody. "Notatki Płockie" (1956-2011) – historia i polityka", Andrzej Kansy, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Szczepański Andrzej Kansy (aut. dzieła rec.) s. 455-461
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje Gąbina i okolic, Miasto i Gmina Gąbin", Janusz Szczepański, Gąbin-Pułtusk 2013 : [recenzja] Marian Chudzyński Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 462-475
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja naukowa pt. "Zarządzanie w erze turbulencji", Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 14 marca 2014 r. : odpowiedź na zadane pytania Konrad Jaskóła s. 479-493
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świat należy nie tylko objaśniać, ale i przekształcać... : rozmowa z profesorem dr. hab. Jerzym Damroszem Jerzy Damrosz Andrzej Kansy s. 494-507
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzenci s. 509
  Zacytuj
 • Udostępnij
Autorzy s. 511-513
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 515-516
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011) s. 517-520
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego" s. 521-522
  Zacytuj
 • Udostępnij