Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
1931-1934, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. Stefan Welamin-Rutski : wspomnienie pośmiertne M. Maciesza s. 1-3
Halina z Horodyskich Welamin-Rutska : wspomnienie pośmiertne Al. Maciesza s. 5-8
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Płockiego 22 czerwca 1932 r. Al. Maciesza s. 9-10
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za lata 1929, 1930 i 1931. s. 11-23
Sprawozdanie kasowe za lata 1929-1931. s. 24-26
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Eug. Płoski K. Staszewski s. 27-0
Sprawozdanie z działalności T-wa Naukowego za rok 1932 Al. Maciesza I. Marciniak s. 28-32
Sprawozdanie kasowe T-wa Naukowego Płockiego za rok 1932 H. Jankowska Al. Maciesza Ign. Marciniak K. Staszewski s. 33-0
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stan. Bentleyowa Eugenjusz Płoski s. 34-0
Statut Towarzystwa Naukowego Płockiego. s. 37-42
Statut Towarzystwa Naukowego Płockiego s. 37-42
Puszcza Kurpiowska w Pieśni : część druga : zeszyt drugi Władysław Skierkowski s. 159-272