Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
1930/1931, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Puszcza kurpiowska w pieśni : część druga Władysław Skierkowski s. 3-160
Przedmowa Al. Maciesza s. 161-162
Opis życia Kajetana Morykoni, rektora Szkoły Wojewódzkiej Płockiej : autobiografia Kajetan Morykoni s. 163-170
Wiadomości o Szkole Płockiej od roku 1781, zebrane dla Towarzystwa Naukowe przez członka-sekretarza w Towarzystwie Kajetana Morykoni : wstęp ułożony do odczytania na posiedzeniu publicznem Towarzystwa w dniu 19 marca roku 1821 Kajetan Morykoni s. 171-194