Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
2015, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawcy Zbigniew Kruszewski s. 13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzeń kulturowa i jej lokalno-regionalne uwarunkowania Jerzy Damrosz s. 17-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Związki Adama Chętnika z Towarzystwem Naukowym Płockim Damian Kasprzyk s. 46-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka władz komunistycznych wobec nauczania religii na terenie diecezji płockiej w latach 1950-1956 Mariusz Celmer s. 65-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem Jan Daniluk s. 88-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Płock – stolicą regionalizmu mazowieckiego Benon Dymek s. 116-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Płocku w wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. Jarosław Kozanecki s. 135-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kulturotwórcza rola ziemiaństwa i dworu polskiego w środowisku wiejskim (1815-1939) Mariusz Mysiakowski s. 202-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Mazowszu w latach 1928-1939 Paweł Piotrowski s. 222-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Józef Opatoszu – klasyk literatury jidysz : próba przywrócenia pamięci Izabela van den Akker-Urbańska s. 255-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie – ludowi poeci Gór Świętokrzyskich Paweł Becker s. 278-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od Arkadii do Golgoty – refleksje na temat Kresów w literaturze polskiej Agnieszka Wasilewska s. 306-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemiany cywilizacyjne a współczesne zagrożenia wychowawcze okresu dojrzewania Andrzej Jaczewski Piotr Toczyski s. 323-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
The social and educational capital of senior citizens’ development in Poland and in Europe Małgorzata Kamińska Dagmar Marková s. 332-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie kadr przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku dla potrzeb sportu : raport z badań Andrzej Kansy Zbigniew Kruszewski s. 348-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Darowizna udziałów sp. z o.o. w celu ich umorzenia – wybrane skutki podatkowe Rafał Bernat s. 375-391
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Podel s. 392-407
  Zacytuj
 • Udostępnij
Murale i graffiti w przestrzeni publicznej Płocka Jan Ryszard Kalinowski s. 411-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku", Paweł Piotrowski, Poznań 2014 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Paweł Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 433-440
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowi członkowie honorowi Towarzystwa Naukowego Płockiego Andrzej Kansy s. 443-446
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzenci s. 447
  Zacytuj
 • Udostępnij
Autorzy s. 449-452
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 453-454
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011) s. 455-456
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzja artykułu zgłoszonego do publikacji w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego” s. 456-458
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego” s. 459-460
  Zacytuj
 • Udostępnij