Tytuł Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0860-5637
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawcy Zbigniew Kruszewski s. 9-0
Od wydawcy Zbigniew Kruszewski s. 9
Płock i ziemia płocka przed wybuchem powstania styczniowego 1861-1862 Marian Chudzyński s. 13-24
Płock i ziemia płocka przed wybuchem powstania styczniowego 1861-1862 Marian Chudzyński s. 13-24
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
Edward Jurgens (1824-1863) a powstanie styczniowe Anna Maria Stogowska s. 43-53
Edward Jurgens (1824-1863) a powstanie styczniowe Anna Maria Stogowska s. 43-53
Ostatnie tygodnie życia generała Zygmunta Padlewskiego Anna Maria Stogowska s. 54-63
Ostatnie tygodnie życia generała Zygmunta Padlewskiego Anna Maria Stogowska s. 54-63
Losy zesłańców syberyjskich w twórczości Aleksandra Sochaczewskiego Katarzyna Stołoska-Fuz s. 64-84
Losy zesłańców syberyjskich w twórczości Aleksandra Sochaczewskiego Katarzyna Stołoska-Fuz s. 64-84
Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym : kilka uwag w sprawie dotychczasowych badań i kierunków dalszych poszukiwań badawczych Leszek Zygner s. 85-93
Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym : kilka uwag w sprawie dotychczasowych badań i kierunków dalszych poszukiwań badawczych Leszek Zygner s. 85-93
Płocki eksperyment "kosmicznej lekcji" Daniel Korzan s. 97-113
Płocki eksperyment "kosmicznej lekcji" Daniel Korzan s. 97-113
Career possibilities of academic teachers in Płock illustrated with an example of a major in social work Tomasz Kruszewski s. 114-126
Career possibilities of academic teachers in Płock illustrated with an example of a major in social work Tomasz Kruszewski s. 114-126
Теоретико-методологические основы педагогической историографии Дмитрий Молоков s. 127-133
Теоретико-методологические основы педагогической историографии Дмитрий Молоков s. 127-133
Formy publicznoprawne współdziałania powiatów i województw Monika Giżyńska s. 137-144
Formy publicznoprawne współdziałania powiatów i województw Monika Giżyńska s. 137-144
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w zakresie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej - doskonalenie kadr szczebla samorządowego i rządowego w latach 2007-2013 Michał Luczewski Piotr Nasiadko s. 145-163
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w zakresie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej - doskonalenie kadr szczebla samorządowego i rządowego w latach 2007-2013 Michał Luczewski Piotr Nasiadko s. 145-163
Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego Waldemar Podel s. 164-191
Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego Waldemar Podel s. 164-191
Kwalifikacje organów wykonawczych gmin - historia i współczesność Józef Strzelecki s. 192-208
Kwalifikacje organów wykonawczych gmin - historia i współczesność Józef Strzelecki s. 192-208
Szczęście społeczeństwa jako cel polityki państwa Brunon Bartz s. 211-222
Szczęście społeczeństwa jako cel polityki państwa Brunon Bartz s. 211-222
Strategia rozwoju Towarzystwa Naukowego Płockiego w zakresie działalności naukowej oraz promującej i upowszechniającej naukę Zbigniew P. Kruszewski s. 223-252
Strategia rozwoju Towarzystwa Naukowego Płockiego w zakresie działalności naukowej oraz promującej i upowszechniającej naukę Zbigniew P. Kruszewski s. 223-252
Niepewność w zarządzaniu zasobami naturalnymi w kontekście instytucjonalnym Krzysztof Kuźniewski s. 253-266
Niepewność w zarządzaniu zasobami naturalnymi w kontekście instytucjonalnym Krzysztof Kuźniewski s. 253-266
Działalność Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Józef Chojnicki Piotr Skłodowski s. 267-302
Działalność Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Józef Chojnicki Piotr Skłodowski s. 267-302
Społeczeństwo a kształtowanie bezpieczeństwa państwa Remigiusz Wiśniewski s. 303-317
Społeczeństwo a kształtowanie bezpieczeństwa państwa Remigiusz Wiśniewski s. 303-317
Recenzenci. s. 319-0
Recenzenci s. 319
Autorzy. s. 321-322
Autorzy s. 321-322
Informacje dla autorów. s. 323-324
Informacje dla autorów s. 323-324
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. s. 325-0
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 s. 325
Recenzja artykułu zgłoszonego do publikacji w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego". s. 326-328
Recenzja artykułu zgłoszonego do publikacji w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego" s. 326-328
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego". s. 329-330
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego" s. 329-330