Tytuł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
ISSN 0551-6579
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
1960, Tom 1, Numer 29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja papierników polskich XVI wieku Stanisław Żurowski s. 3-24
Księgarstwo niemieckie w walce z przedrukiem Józef Gaca s. 25-40
Problematyka kontroli zbiorów bibliotecznych Witold Pawlikowski s. 41-48
Biblioteczny katalog alfabetyczny i materiały bibliograficzne Zofia Brasse Liliana Cybertowiczowa Mirosława Wójciakowa Eugenia Zellnerówna s. 49-85
Materiały do katalogu inkunabułów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Zofia Kawecka s. 87-143
Spis treści s. 144