Tytuł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
ISSN 0551-6579
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
1965, Tom 5, Numer 57

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowa unifikacja przepisów katalogowych Zofia Brasse s. 3-15
Sprawy literackie w "Gońcu polskim" Józef Cybertowicz s. 17-48
Rozwój pojęcia autorstwa korporatywnego w teorii i praktyce bibliotek rosyjskich i radzieckich Liliana Cybertowiczowa s. 49-68
Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 69-129
Zestawienie wyrazów polskich s. 130-164
Materiały bibliograficzne do historii powstania wielkopolskiego 1918 Stanisław Kubiak s. 165-222
Mapy Polski z XVII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Urszula Puckalanka s. 223-253
Znaki wodne papiernictwa wielkopolskiego XVI-XIX w. Stanisław Żurowski s. 255-316
Spis treści s. 317