Tytuł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
ISSN 0551-6579
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
1966, Tom 6, Numer 61

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów polskiego muzeum szkolnego Apolonia Głowacka s. 3-32
Biblioteka Główna UAM w dwudziestoleciu Polski Ludowej Stanisław Kubiak s. 33-49
Katalog systematyczny Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu Stanisłąw Żurowski s. 50-62
Gromadzenie zagranicznych czasopism w Bibliotekach poznańskich w latach 1963-64 : próba analizy Felicja Kużdowicz s. 63-88
Mechanizacja prac katalogowych w Bibliotece Zofia Brasse s. 89-115
Problematyka dokumentów życia społecznego Liliana Cybertowiczowa s. 116-132
Uwagi o tablicach transliteracyjnych w polskiej instrukcji katalogowania alfabetycznego Henryk Kowalewicz s. 133-140
Nieznany list Stanisława Przybyszewskiego Aniela Walkowiakowa s. 141-144
Materiały ikonograficzne do historii wielkopolski w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : cz. 1 Stefania Lisakowska s. 145-236
Skorowidz nazwisk wykonawców i nazw geograficznych s. 237-245
Spis treści s. 246-248
O transliteracji i katalogowaniu druków Azerbejdżańskich na tle innych tablic transliteracyjnych Janina Dziamska Władysława Stachowska-Dembecka s. 249-261
Spis treści s. 262-263