Tytuł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
ISSN 0551-6579
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
1969, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa Bibliotekarzy Poznania i województwa poznańskiego z okazji 50 rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Janina Dydowiczowa s. 3-12
Rola bibliotekarstwa w życiu naukowym, kulturalnym i oświatowym miasta Poznania Stanisław Kubiak s. 13-42
O czytelnictwie w konińskim okręgu przemysłowym Franciszek Łozowski s. 43-66
Czytelnictwo w mieście Poznaniu Kazimierz Ewicz Jan Waliński s. 67-94
Opracowanie zbiorów bibliotecznych w naukowych bibliotekach NRD Zofia Brasse s. 95-123
Polonica w Bibliotece Głównej Fundacji im. Franckego W'Halle Apolonia Głowacka s. 125-177
Łacińskie utwory wierszowane w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Henryk Kowalewicz s. 178-194
Dziennik poznański Maria Michałowska s. 195-216
Mit o piśmie miesięcznym w Poznaniu Maria Michałowska s. 217-225
Zaopatrzenie biblioteczne studentów pracujących i studiujących zaocznie na UAM Wiktoria Posadzy s. 226-240
Wissenschaftliche Konfernz der Bibliothekare der Stadt und der Voiwodschaft Poznań anlasslich der 50. Jahrestags des bestehens der Vereinigung der Polnischen Bibliothekare Janina Dydowiczowa s. 241-242
Die Rolle des Bibliothekswesens im leben der Wissenschaft, der Kultur und des Volksbildungswesens der Stadt Poznań Stanisław Kubiak s. 243-244
Die Lekture im Industriegebiet von Konin Franciszek Łozowski s. 245-247
Die Lekture in der Stadt Poznań Kazimierz Ewicz Jan Waliński s. 248-250
Alphabetische Katalogisierung in den Wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR Zofia Brasse s. 251
Polonica in der Hauptbibliothek der Franckeschen Stiftung in Halle Apolonia Głowacka s. 252-255
Gereimte Werke in Latein in den Mittelalterlichen Handschriften der Universitatsbibliothek in Poznań Henryk Kowalewicz s. 256
"Dziennik Poznański" : Zeitschrift, die der Literatur, der Kunst und den Neuheiten gewidmet ist : 1823 Maria Michałowska s. 257-258
Der Mythos uber die Zeitschrift "Pismo miesięczne" in Poznań Maria Michałowska s. 259
Die Bibliothekarische Betreuung der Fernstudenten der Adam-Mickiewicz-Universitat Wiktoria Posadzy s. 260-261
Spis treści s. 262-263