Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2013, Tom 1, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej" Marek Mariusz Tytko s. 13-16
Символ в позтке мистического Mariana Bogdanivna Lanovik Zorana Bogdanivna Lanovik s. 19-58
Metodologické východiská vo výskume spirituality a metaempirickej dimenzie literárnej skutočnosti Ivica Hajducekova s. 59-82
Sakralne elementy w staropolskim zbiorze Daniela Bratkowskiego "Świat po części przeyzrzany" Olena Sergiivna Baj s. 83-96
The Typology of Sanctity: the "Kiev-Pechary Patericon" and the "Kobzar" of Taras Shevchenko Olga Alberttivna Bigun s. 97-115
Elegicky styl Rainera Mariu Rilkeho a Janka Silana Edita Prihodova s. 117-138
Religious Elements in the novels of Emma Andiyevska and Toni Morrison Ludmila Viktorivna Uglaj Ivan Mikolajovic Zimomra s. 139-153
Религиозные мотивы в лирике лагерников Гулаг-а Nadia Georgiivna Kolosuk s. 155-186
The Idea of God and Religion in the Poetry of Anna Frajlich Jolanta Wróbel-Best s. 187-208
"Dookoła Emaus i dalej : wiersze niemal zebrane, posłowie - ks. Stefan Radziszewski, Alleluja", Kazimierz Wójtowicz, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Kazimierz Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 211-216
Theory of Relativity the Literary Translation: Literary Criticism Projections Mariana Bogdanivna Lanovik s. 219-224
Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej Anna Marta Żukowska s. 229-233
Evaluation Form = Формуляр Формуляр = Formularz recenzji s. 237-242
Autorzy tekstów w tomie 4 (4) 2013 s. 243
Autorzy artykułów recenzowanych w tomie nr 4 (4) 2013 s. 244
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej "Religious and Sacred Poetry" = Information about the Chief of International Scholarly Council of "Religious and Sacred Poetry" s. 245-246
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej "Religious and Sacred Poetry" s. 247-248