Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2014, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Δος Βαρβάρᾳ τὸ ἀεὶ μακάριον! : Requiescat in pace! s. 7-16
Barbara Krystyna Niemiec (1943-2014) s. 18
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej" Marek Mariusz Tytko s. 27-42
"Genethliakon" - a Religious and Humanistic Poem-Song in Commemoration of Life or Rhetorical Approbation of Poetry? Beata Maria Gaj s. 45-60
De-Clawing the Christian Horace: The Suppression of Sarbievius' Roman Catholicism by His British Translators Charles S. Kraszewski s. 61-78
Twórczość Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jej recepcja w dawnych ukraińskich poetykach XVII-XVIII w. Oleksandr Grigorovic Astafev s. 79-117
О рукописном сборнике фунеральных стихов 1750 r. Olga Mihajlivna Ciganok s. 119-133
Motywy religijne w poezji ks. Józefa Janiszewskiego (1880-1940) z okresu bukowińskiego (1908-1919) Jan Bujak s. 135-212
The Values of "Sacrum" and "Sanctum" in the Lyrics of Polish Religious Songs after 1945 Agnieszka Sojka s. 213-228
Wartości "sacrum" i "sanctum" kreowane w tekstach polskich pieśni religijnych po 1945 roku Agnieszka Sojka s. 229-245
"Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II", Marian Nowak, Cezary Kalita, Biała Podlaska 2005 : [recenzja] Małgorzata Kowalik Cezary Kalita (aut. dzieła rec.) Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 249-258
Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna s. 261-262
Przemówienie przed koncertem pt. "Pamięci Ofiar Majdanu" Anna Zawadzka-Gołosz s. 263-264
Виступ перед концертом "Пам'ятiжертв Майдану" Anna Zawadzka-Gołosz s. 265-269
Częstochowska Ikona Matki Bożej Anna Marta Żukowska s. 273-278
Evaluation Form = Формуляр Формуляр = Formularz recenzji s. 281-286
Autorzy tekstów w tomie 1 (5) 2014 s. 287
Autorzy artykułów recenzowanych w tomie nr 1 (5) 2014 s. 288
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej "Religious and Sacred Poetry" = Information about the Chief of International Scholarly Council of "Religious and Sacred Poetry" s. 289-290
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej "Religious and Sacred Poetry" s. 291-292