Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2014, Tom 2, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O „Poezji Religijnej i Sakralnej” Marek Mariusz Tytko s. 19-26
„Co jsou svatí anjelé, jak jsou na lidi laskaví“ : K tematizaci anděla v české literatuře doby barokní Hana Bockova s. 29-45
Barokní rukopisné kancionály z Valašska Katerina Smyckova s. 47-61
Лирика «отца Солнышка»: «Какая мощь, как непостижимо велико усилие нести свет» Nadia Georgiivna Kolosuk s. 63-82
The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas Przemysław Michalski s. 83-97
Judas the Cat (Nikos Kazantzakis’ Marxist-ish Tempter) Stefan Radziszewski s. 99-118
Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa) Stefan Radziszewski s. 119-138
"Poezja w sutannie", Stefan Radziszewski, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Stefan Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 141-147
"W końcu świat", Wojciech Kudyba, Sopot 2014 : [recenzja] Janina Kwiek-Osiowska Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 149-165
"Matka Papieża : poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej", Milena Kindziuk, Kraków 2013 : [recenzja] Janina Kwiek-Osiowska Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 167-181
Wojciech Kudyba, twórca poezji religijnej Janina Kwiek-Osiowska s. 185-204
Kultura duchowa w języku i tekście Aneta Jachimowicz Tomasz Żurawlew s. 205-211
Ilustracja : Anna Marta Żukowska na tle Klasztoru Norawank (Armenia), wrzesień 2014 r. s. 214
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy Anna Marta Żukowska s. 215-220
Ilustracja : Klasztor (monaster) Norawank w Armenii (XIII w.) s. 222
Evaluation Form s. 223-224
Формуляр рецензии s. 225-226
Formularz recenzji s. 227-228
Formulář recenze s. 229-230
Formulár recenzie s. 231-232
Формуляр рецензії s. 233-234
Фармуляр рэцэнзіі s. 235-236
Procedures and timeline of the editorial process Marek Mariusz Tytko s. 237-238
Сроки и процедура издательского процесса Marek Mariusz Tytko s. 239-240
Terminy i procedura postępowania wydawniczego Marek Mariusz Tytko s. 241-242
Podmínky a postup publikačního řízení Marek Mariusz Tytko s. 243-244
Podmienky a postup publikačného konania Marek Mariusz Tytko s. 245-246
Терміни і процедура видавничого процесу Marek Mariusz Tytko s. 247-248
Тэрміны і працэдура выдавецкага працэсу Marek Mariusz Tytko s. 249-250
Główne zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” Marek Mariusz Tytko s. 251-252
The Authors of Texts in the Issue 3 (7) 2014 = Autorzy tekstów w tomie 3 (7) 2014 s. 253
The Authors of the Peer Reviewed Papers in the Issue 3 (7) 2014 = Autorzy artykułów recenzowanych w tomie nr 3 (7) 2014 s. 254
Ilustracja : Bogusław Żurakowski w Krakowie 10 VI 2012 r. podczas swego wieczoru autorskiego, odbywającego się w ramach cyklu „Poezja religijna” w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzycznym (PSALMie) przy Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych (Kraków Piaski Nowe) : w tle zasłonięty – Marek Mariusz Tytko (prowadzący spotkanie autorskie) Andrzeh Szełęga s. 256
Information about the Chief of the International Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry s. 257
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” s. 258
Informace o předsedovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry s. 259
Informácie o predsedoviMedzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry s. 260
Информация о Председателе Международного Научного Совета Religious and Sacred Poetry s. 261
Інформація про Голову Міжнародної Наукової Ради Religious and Sacred Poetry s. 262
Звесткі пра Старшыні Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry s. 263
Information about Editor-in-Chief and the Secretary of the International Scholarly Board of Religious and Sacred Poetry s. 264
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” s. 265
Informace o šéfredaktorovi a tajemníkovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry s. 266
Informácie o šéfredaktorovi a tajomníkovi Medzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry s. 267
Информация о Главном Редакторe и секретаре Международного Научного Совета Religious and Sacred Poetry s. 268
Інформація про Головного Редактора i Секретаря Міжнародної Науко- вої Ради Religious and Sacred Poetry s. 269
Звесткі пра галоўнага рэдактара і Сакратара Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry s. 270