Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2014, Tom 2, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O „Poezji Religijnej i Sakralnej” s. 19-23
Jesus and the Samaritan Woman: Meeting with Christin Karol Wojtyła’s "Song of the Brightness of Water" Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 27-50
Jezus i Samarytanka : spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu "Pieśni o blasku Wody", Karola Wojtyły Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 51-71
Anonymous 18th Century Publication Dedicated to the Virtue of Purity Małgorzata Marcinkowska s. 73-92
Kopce jsou lysé, sníh hoří : Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka Libor Martinek s. 93-112
Bůh píše přímo křivými čarami (Josef Suchý a literatura Lužických Srbů) Ivo Harak s. 113-147
Językowy obraz kobiety i mężczyzny w aforyzmach Gertrudy von le Fort Tomasz Żurawlew s. 149-174
Dwa „sonety” ks. Grzegorza Stachury : "będziesz Hiobem, jak Marta" Stefan Radziszewski s. 175-191
Избранные вопросы перевода поэзии Марека Мариуша Тытко на русский язык (на материале сборника «Встреча с Иным») Michał Jankowicz s. 193-213
"Kamińska ostiumiczna", Stefan Radziszewski, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Stefan Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Statut Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” Marek Mariusz Tytko s. 223-232
Fundacja Naukowa Katolików „Eschaton” w Krakowie:sprawozdanie z działalności w latach 1997-2013 Marek Mariusz Tytko s. 233-236
Akt założycielski „Religious and Sacred Poetry : Religion, Culture and Education : The International Scholarly Periodical : Poezja Religijna i Sakralna:Religia, Kultura i Wychowanie : Międzynarodowe Czasopismo Naukowe” Marek Mariusz Tytko s. 237-256
Umowa (o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA) zawarta w Krakowie, dnia 11 X 2012 r., pomiędzy: drem Markiem Mariuszem Tytko, redaktorem naczelnym czasopisma: „Religious and Sacred Poetry : Religion, Culture and Education : The International Scholarly 1 Periodical” zwanym dalej „Twórcą” oraz Jagiellońską Biblioteką Cyfrową zwaną dalej „Nabywcą” Marek Mariusz Tytko s. 257-260
Sprawozdanie z działalności Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego („PSALM”) w Krakowie-Piaskach Nowych przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej za okres II 2012 – IX 2014, sporządzone na okoliczność wizytacji kanonicznej w Parafii (X 2014) Marek Mariusz Tytko s. 261-264
Ilustracja : Chrystus Pantokrator Andrzej Szełęga s. 266
Ikona Chrystusa Pantokratora Marek Mariusz Tytko s. 267-270
Evaluation Form s. 273-274
Формуляр рецензии s. 275-276
Formularz recenzji s. 277-278
Formulář recenze s. 279-280
Formulár recenzie s. 281-282
Формуляр рецензії s. 283-284
Фармуляр рэцэнзіі s. 285-286
The Authors of Texts in the Issue 4 (8) 2014 = Autorzy tekstów w tomie 4 (8) 2014 s. 287
The Authors of the Peer Reviewed Papers in the Issue 4 (8) 2014 = Autorzy artykułów recenzowanych w tomie nr 4 (8) 2014 s. 288
Ilustracja : Bogusław Żurakowski w Krakowie 10 VI 2012 r. podczas swego wieczoru autorskiego, odbywającego się w ramach cyklu „Poezja religijna” w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzycznym (PSALMie) przy Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych (Kraków Piaski Nowe) : w tle zasłonięty – Marek Mariusz Tytko (prowadzący spotkanie autorskie) Andrzej Szełęga s. 290
Information about the Chief of the International Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 291
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 292
Informace o předsedovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 293
Informácie o predsedoviMedzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 294
Информация о Председателе Международного Научного Совета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 295
Інформація про Голову Міжнародної Наукової Ради Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 296
Звесткі пра Старшыні Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 297
Information about Editor-in-Chief and the Secretary of the International Scholarly Board of Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 298
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 299
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 299
    Zacytuj
  • Udostępnij
Informace o šéfredaktorovi a tajemníkovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 300
Informácie o šéfredaktorovi a tajomníkoviMedzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 301
Информация о Главномредакторe и секретаре Международного Науч- ного Совета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 302
Інформація про Головного Редактора i Секретаря Міжнародної Наукової Ради Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 303
Звесткі пра галоўнага рэдактара і Сакратара Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 304