Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2013, Tom 1, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” (3) Marek Mariusz Tytko s. 13-16
Об эпитафиях Амвросию Дубневичу в черниговской поэтике середины XVIII века Оллга Циганок s. 19-34
Репрезентация новозаветной традиции в современном контексте Ирина Тарангул s. 35-44
Переостысление сакрального контекста евангельских структур в современной литературе Александра Томоруг s. 45-64
Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego „Żegnaj Judaszu” Stefan Radziszewski s. 65-88
The Relation Between the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of Daniel Pastirčák Marián Andričík s. 89-101
Godność rodziny u Jana Pawła II na kanwie interpretacji "Pieśni nad Pieśniami" Natalia Maria Ruman s. 103-124
"Ars, fides et ratio: esej teologiczny? (Tischner – Pasierb – Szymik)", Aleksandra Pethe, Siedlce 2012 : [recenzja] Wojciech Kudyba Aleksandra Pethe (aut. dzieła rec.) s. 127-134
"Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania", red. Alina Rynio [et al.], Lublin 2012 : [recenzja] Małgorzata Kowalik Alina Rynio (aut. dzieła rec.) s. 135-140
"Hermeneutica Sacra", Zorâna Lanovik, Ternopìl’ 2006 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Zorâna Lanovik (aut. dzieła rec.) s. 141-148
"Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìteratoroznavčì proekcì", Mar’âna Lanovik, Ternopìl’ 2006 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Mar’âna Lanovik (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku", przełożyła Beata Gaj, oprac. Maria Rowińska-Szczepaniak, Opole 2007 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Beata Maria Gaj (aut. dzieła rec.) Maria Rowińska-Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill Family in the 17th Century", Mariola Jarczykowa, Beata Maria Gaj Mariola Jarczykowa (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Metaphysics in Poetry: Ukraine of the 17th Century", Oksana Petrìvna Âkovina, L’viv 2010 : [recenzja] Olga Ciganok Oksana Petrìvna Âkovina (aut. dzieła rec.) s. 155-158
The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago: a Report on the Activities in the Years 2006-2013 Władysław Panasiuk s. 161-166
Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago: sprawozdanie z działalności w latach 2006-2013 Władysław Panasiuk s. 167-174
Ikona Matki Boskiej typu Eleusa Anna Marta Żukowska s. 177-178
The Virgin of Eleousa Icon Vladimir Vukašinoviđ Marek Mariusz Tytko (tłum.) s. 179-180
The Authors of Texts in the Issue 3 s. 189-190