Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dywagacje o potędze na przestrzeni dziejów w obliczu koncepcji geopolitycznych Halforda J. Mackindera Joanna Rak s. 9-31
Wieczysty pokój końca historii: koncepcje geopolityczne Ewa Liszkowska s. 32-42
Korporacje ponadnarodowe na globalnej szachownicy Gracjan Cimek s. 45-61
Przegląd wewnętrznych i regionalnych wyzwań stojących przed integralnością Libanu Sanan Moradi Piotr L. Wilczyński s. 62-75
Polsko-rosyjska koegzystencja wpływów polityczno gospodarczych na Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej Andrzej Zapałowski s. 76-88
Zjawisko migracji – rys historyczny Krzysztof Głowiak s. 91-112
Metoda matrycy strategicznej Marlena Siwica s. 113-140
Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem Patryk Tomaszewski s. 141-149
"Geopolityka emocji: jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat", Dominique Moïsi, Warszawa 2012 : [recenzja] Martyna Wieczorek Dominique Moïsi (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"W kierunku azjatyckiego przywództwa", red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2012 : [recenzja] Joanna Rak s. 159-165
"Dzieci XX Zjazdu: film w kulturze sowieckiej 1956–1968", Joanna Wojnicka, Kraków 2012 : [recenzja] Marcin Radomski Joanna Wojnicka s. 166-170
"Orzeł i krucyfiks: eseje o podziałach politycznych w Polsce", Danuta Waniek, Toruń 2011 : [recenzja] Paweł Machalski Danuta Waniek (aut. dzieła rec.) s. 171-175