Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz plan Rapackiego jako problem bezpieczeństwa w Europie na przykładzie relacji polsko-włoskich w latach 1945-1959 Maria Pasztor s. 13-27
Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność Arkadiusz Lewandowski s. 29-43
Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011 r. Patryk Tomaszewski s. 45-57
The course and meaning of the Petersberg operations by the Western European Union Małgorzata Madej s. 59-70
Indyjski stan wyjątkowy (1975-1977) Marcin Kończal s. 71-80
Hamas wobec sporu palestyńsko-izraelskiego : między procesem pokojowym a eskalacją konfliktu Mariusz Strużyński s. 81-96
Chiński sektor paliwowy wobec problemu wydobycia i dywersyfikacji dostaw ropy naftowej w polityce energetycznej "Państwa Środka" w latach 1990-2010 Igor Kosma Dzięgielewski s. 97-122
"Kulturowe uwarunkowania obronności państwa", Mariusz Kubiak, Siedlce 2012 : [recenzja] Joanna Rak Mariusz Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 125-130
"Między Majdanem a Smoleńskiem", Paweł Kowal, Kraków 2012 : [recenzja] Szymon Gajewski Paweł Kowal (aut. dzieła rec.) s. 131-135