Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działań polskiej dyplomacji we Francji w 1918 r. : memoriał Stanisława Gutowskiego do władz francuskich Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 9-27
Polityka Pakistanu w okresie II i III wojny o Kaszmir : (lata sześćdziesiąte XX wieku) Mirosław Romański s. 29-40
"Opowiem Ci ciekawą historię..." : o pożytku opowiadania historii przez uczestników i świadków wydarzeń dziejowych Ewelina Klimczak s. 41-54
Bankowiec czy polityk? Analiza wizerunku Slobodana Miloševicia przed objęciem funkcji prezydenta Serbii Agata Domachowska s. 55-65
Stanowisko Rumunii wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej Razhden Chikhoria s. 67-78
Dobór źródeł w badaniach empirycznych z zakresu stosunków międzynarodowych Joanna Piechowiak-Lamparska s. 79-87
"Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 1: "Studia przypadku", Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 ; "Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 2: "Analiza porównawcza", Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Katarzyna Kącka Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) Joanna Piechowiak-Lamparska (aut. dzieła rec.) Anna Ratke-Majewska (aut. dzieła rec.) Patryk Wawrzyński (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Історії для домашнього вжитку. Есеї про польсько-російсько-український трикутник пам'яті", Андрій Портнов, Київ 2013 : [recenzja] Andrzej Tichomirow Andrìj Portnov (aut. dzieła rec.) s. 95-98
"Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej", red. Maryla Fałdowska, Adam Wielomski, Warszawa 2015 : [recenzja] Katarzyna Amrozy Maryla Fałdowska (aut. dzieła rec.) Adam Wielomski (aut. dzieła rec.) s. 99-100
"Przeciwdziałania praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy", Michał Kaczmarski, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Błaszkowska Michał Kaczmarski (aut. dzieła rec.) s. 101-103