Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O cywilizacyjny awans Polski : Roman Dmowski wobec idei modernizacji Polski 1918-1939 Wojciech Kapica s. 9-43
"Absolutyzm" versus "polonizm" : Bismarck, panslawizm a powstanie styczniowe Mariusz Kopczyński s. 45-74
Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR Tomasz Koziełło s. 75-93
Okoliczności budowy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Jugosławią w 1918 roku Konrad Sebastian Morawski s. 95-114
Pobyt Aleksandry Kołłontaj w Szwecji i Danii (IX 1914 - I 1915) Jan Ratuszniak s. 115-127
"Bezpieczeństwo kulturowe w Europie", Agata W. Ziętek, Lublin 2013 : [recenzja] Joanna Rak Agata W. Ziętek (aut. dzieła rec.) s. 131-135
"Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna : studium o myślii politycznej Prawa i Sprawiedliwości", Joanna Sanecka-Tyczyńska, Lublin 2011 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski Joanna Sanecka-Tyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137-141