Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postmodernizm Roman Tokarczyk s. 9-10
Postmodernizm Piotr Napierała s. 11-13
Postmodernizm Andrzej Szachaj s. 14-15
Postmodernizm jako ideologia Janusz Filipkowski s. 19-31
Od republikanizmu do monarchizmu: Juliusz Sas-Wisłocki (1909–1973) wobec problemów ustrojowych i społecznych II RP Arkadiusz Meller s. 35-52
Forum Demokratyczne Unii Wolności — powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października–11 grudnia 1994 r.) Dominik Szczepański s. 53-70
Gdańscy liberałowie — liberalizm pragmatyczny Piotr Biegasiewicz s. 71-93
Piłsudczyzm a Prawo i Sprawiedliwość: w poszukiwaniu podstaw do analogii Łukasz Rzeczyński s. 94-111
Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej Katarzyna Kącka s. 115-139
Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony Radowsław Potorski s. 140-155
Współczesny niemiecki dyskurs o Polsce w politycznej przestrzeni publicznej — kilka refleksji teoretycznych i empirycznych Piotr Zariczny s. 156-173
Propaganda w służbie reżimu — autoportret dyktatury frankistowskiej Bartłomiej Różycki s. 177-197
Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań: część 2 Paweł Libera s. 201-229
"Filozofia publiczna Solidarności: Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej", Elżbieta Ciżewska, Warszawa 2010 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski Elżbieta Ciżewska (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Nowy XXI wiek: od „wieku Ameryki” do powrotu narodów", Jacques Sapir, Warszawa 2009 : [recenzja] Gracjan Cimek Jacques Sapir (aut. dzieła rec.) s. 239-246
"The Critical Theory of Robert W. Cox: Fugitive or Guru?", Anthony Leysens, Houndmills–Basingstoke 2008 : [recenzja] Michał Drgas Anthony Leysens (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Religia: polityka: naród: studia nad współczesną myślą polityczną", pod red. R. Łętochy, Kraków 2010 : [recenzja] Arkadiusz Meller s. 252-254
"Etnnopolityka w Azji Centralnej: między wspólnotą etniczną a obywatelską", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Krystian Chołaszczyński Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Edvard Beneš we współpracy z Kremlem: polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943–1945", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2009 : [recenzja] Marcin Czyżniewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Nacjonalizm i hegemonia: przypadek Młodzieży Wszechpolskiej", Tomasz Wrzosek, Łódź 2010 : [recenzja] Patryk Tomaszewski Tomasz Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 264-269