Tytuł Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
ISSN 2300-1739
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora jednostki oświatowej Marta Dobrowolska-Wesołowska s. 5-26
Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Paweł Dziekański s. 27-52
Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społecznoekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego Marek Leszczyński s. 53-66
Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego - ujęcie teoretyczne : zarys problemu Michał Adam Leśniewski s. 67-78
Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013 Marcin Marzec s. 79-100
Motywacja jako czynnik zarządzania Justyna Osuch s. 101-120
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Pobrotyn s. 121-134
Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy Małgorzata Kosicka-Gębska Janusz Kosicki s. 135-149
Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią : przeciwdziałania prawne Polski i Europy Antoni Krauz s. 151-163
Zagrożenia w funkcjonowaniu organizacji związane z patologiami kadrowym Andrzej Bonusiak Antoni Olak s. 165-192
Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na Slovensku Mária Hudáková s. 193-200
Informacja katastralna Łukasz Śliwiński s. 201-219