Tytuł Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
ISSN 2300-1739
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Основни напрями сощальнои политики звролейського союзу Ирина Бутирська s. 9-32
Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи Iłona Babuch Petro Nikiforow s. 33-50
Ochrona praw nabytych w orzecznictwie ETPCz w kontekście uprawnień emerytalno-rentowych Корниенко Петр Сергеевич s. 51-64
Ризики та виклики у региональний етнополитици укпраини Wira Burdiak Yurij Makar s. 65-80
Еволюция роли держави у запобиганни та подоланни кризових явищ в економици Олег Бурдяк s. 81-100
Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných kybernetických hrozieb Pavel Bucka Maros Gonos s. 101-128
Ефективність Східного партнерства у поширенні демократії в країнах Східної Європи і Південного Кавказу Oksana Dobrzhanska s. 129-150
Struktura ilościowa i jakościowa współczesnej imigracji w USA Nadija Burejko s. 151-168
Globálny pohľad na informačnú bezpečnosť v Slovenskej Republike Pavel Bucka Ondřej Novosad s. 169-194
Проблeми нормативно-правового забезпечення функціонування громадянського суспільства в Болгарії Alicja Żukowska s. 195-206
Державна етнополитика доби укпраинськои центральнои ради : на приклади польськои национальнои меншини Микола Лазарович s. 207-224
Referendum oraz inne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu prawa: współzależność instrumentów prawnych Tatiana Ryabchenko s. 225-240
Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Halina Król Izabela Sentkowska Bożena Zboina s. 241-258
The Impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innovative Society Andriy Antokhov s. 259-268
Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci i jego determinanty tadeusz Grudniewski s. 269-318
Przemoc domowa wobec kobiet Ilona Wieczorek Bożena Zboina s. 319-344
O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa Marek Świeca s. 345-354
O wzmacnianiu konstytucyjnych ram zabezpieczających prawa dzieci na Ukrainie Jelena Kudriawcewa s. 355-368
Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji współrzędnych płaskich z układu 1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy z obszaru powiatu oleśnickiego Piotr Banasik s. 369-380
Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza Agnieszka Bieda Paweł Hanus s. 381-396
Elementy trygonometrii w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia : w świetle wypowiedzi i opinii Beata Bugajska-Jaszczołt Danuta Drygała s. 397-412
Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości Ryszard Hycner Agnieszka Wiśniewska s. 413-432
Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy Jan Ruchel Kamila Widz s. 433-454