Tytuł Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
ISSN 2300-1739
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
2014, Tom 3 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Dear Readers s. 6
Zmiany w gospodarce po przystąpieniu Polski do strefy euro Anna Żelazowska - Przewłoka s. 7-22
Stosowanie pomocy publicznej w UE na przykładzie Polski – stosowanie wyłączeń blokowych Beata Głąb s. 23-38
Kryzys w strefie euro – wczoraj i dziś Kinga Popek s. 39-55
Wpływ środków unijnych z EFRR na rozwój i otoczenie gminy Ożarów Małgorzata Samson s. 56-68
Problem tożsamości instytucjonalnej współczesnego uniwersytetu a polityka edukacyjna Dmytro Shevchuk s. 69-81
Tendencje rozwoju światowego rynku pracy w warunkach globalizacji Andriy Antokhov s. 82-94
Demokracja w społeczeństwie obywatelskim: analiza modelu państwa Ludmyla Novoskoltseva s. 95-110
Koncepcja „Wielkiej Rumunii” w kontekście relacji Rumunii z jej sąsiadami Anastasiia Gaviuk s. 111-119
Angielski jako lingua franca a problemy komunikacji akademickiej w erze globalizacji Aleksandra Krawuczka Andrzej Łyda s. 120-125
"Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce", M.A. Leśniewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Paweł Dziekański M.A. Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 126-128
"Marketing terytorialny - gmina i jej promocja", P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Koszyce - Ostrowiec Świętokrzyski - Zagnańsk 2014 : [recenzja] Andrzej Pawlik P. Dziekański (aut. dzieła rec.) A. Olak (aut. dzieła rec.) S. Pytka (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Sprawozdanie z konferencji, Self-improvement & Security : Change Management & Administration Paweł Dziekański s. 132-133
Sprawozdanie z konferencji : Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie Paweł Dziekański Antoni Olak s. 134-135
Informacja dla autorów s. 136-138