Tytuł Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
ISSN 2300-1739
Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
2015, Tom 5 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Czytelnicy] s. 7
[Dear readers] s. 8
Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami małych i średnich przedsiębiorstw Ewa Wierzbicka s. 9-20
Bezpieczeństwo informacji w logistyce Cezary Szydłowski s. 21-40
Rola strategii w zrównoważonym rozwoju gminy na przykładzie gminy Ożarów Małgorzata Samson s. 41-52
Bezrobocie jako problem polityki społecznej Rajmund Gębura s. 53-68
Ocena wykorzystywania funduszy unijnych w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013 Justyna Stolarska s. 69-78
Rola rady nadzorczej w samorządowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przemysław Zieliński s. 79-89
Comparative analysis of management styles in European countries Oksana Pawliwna Osidach s. 90-98
Информационное противоборство между Украиной и Россией в условиях гибридной войны Elena Szkrobanec s. 99-115
Роль международных организаций в предотвращении и противодействии международному терроризму Liudmyla Novoskoltseva s. 116-132
Восстановление номенклатурной системы формирования органов власти в западных областях УССР на завершающем этапе второй мировой войны Oksana Dokasz s. 133-145
Радикальные русские националистические организации на территории Украины (1905-1914) Olga Oberszt s. 146-159
Postavenie a nástroje OSN pri riešení konfliktov v medzinárodných vzťahoch v súčasnosti Michaela Mlynárová s. 160-175
Отношения Украина - ес после вильнюсского саммита 2013 г.: динамика развития и возникающие проблемы Nataliia Popova s. 176-188
Comparison of conscripts, militia and professional armed forces Erik Görner s. 189-203
Firemná kultúra a environmentálny manažérsky systém Jindřich Gazda Vladimír Socha Luboš Socha Iveta Vajdová s. 204-223
Alternatívne palivá - vývojové trendy leteckej doprave Daniela Heralova Monika Kimličková Luboš Socha Vladimír Socha s. 224-234
Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim Adrian Lipa s. 235-249
"Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka. Rynek. Społeczeństwo. Innowacyjność", pod red. Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego, Kielce 2015 : [recenzja] Paweł Dziekański Tomasz Jarocki (aut. dzieła rec.) Magdalena Molendowska (aut. dzieła rec.) s. 250-251
Sprawozdanie z konferencji : 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie; Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015 Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, Slovenská Republika Paweł Dziekański Antoni Olak s. 252-253
Indeks autorów s. 254
Informacja dla autorów s. 255-257