Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2013, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Danuta Krzywoń s. 7-9
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych w „nowej odsłonie” Maria Bernad s. 13-17
Podstawowe zasady nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej Beata Matusek s. 19-24
Rozwój kompetencji językowych dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole Beata Matusek s. 25-30
Walka nauczyciela z przewodnikiem zajęć w perspektywie twórczości plastycznej Iwona Cierkosz s. 31-44
Wykorzystanie relaksacji i ruchu w pracy z dziećmi Hewilia Hetmańczyk-Bajer Danuta Krzywoń s. 45-54
Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy postpenitencjarnej Krzysztof Kucyper s. 55-64
Refleksje nad życiem i umieraniem łukasz Pasuto s. 65-70
Tvorivá dramatika v príprave budúcich pedagógov Lívia Fenyvesiová Dana Kollárová s. 73-84
Застосування дидактичних принципів у процесі професійної підготовки авіаційних спеціалістів Tetiana Plachynda s. 85-91