Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2015, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksandra Kamińska s. 7-8
„Świat Idealny” – systemowa koncepcja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Iwona Durek s. 11-23
Rola prac ręcznych w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych Danuta Szeligiewicz-Urban s. 25-35
Systemy i rodzaje wsparcia społecznego rodziny z dzieckiem autystycznym Anida Szafrańska s. 37-45
Pedagogika specjalna Gestalt w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną Szymon Godawa s. 47-56
Pozyskiwanie informacji i komunikacja jako podstawowe sposoby funkcjonowania dziecka w świecie nowych mediów Aleksandra Kamińska s. 59-71
Reklama telewizyjna w percepcji dziecka przedszkolnego Ewa Dębińska-Rudy s. 73-82
Eventy rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie oferty Jeleniej Góry Piotr Oleśniewicz Krzysztof Widawski s. 83-97
Ways of spending time after school (recreation) in the eyes of adolescents before the age of fifteen Izabela Plieth-Kalinowska s. 99-110
Do sport climbers need education in their eating habits? Milena Alexová Jana Juříková Martina Pluháčková s. 111-118
Risk-taking factors in backpacker tourism Jolanta Barbara Jabłonkowska s. 119-127