Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2016, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksandra Kamińska s. 7-10
Małe szkoły – duże problemy finansowe Ryszard Pęczkowski s. 13-19
Ocenianie uczniów we współczesnej i przyszłej praktyce edukacyjnej szkoły – szanse, zagrożenia, perspektywy Michał Kowalewski s. 21-32
W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograficzne okulary Joanna Angiel s. 33-43
Dziecko w kulturze szkoły Ewa Augustyniak s. 45-52
Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu Zofia Remiszewska s. 53-64
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w internecie w kontekście edukacji medialnej Jakub Czopek s. 67-73
Dialogowość procesów edukacyjnych w sieci Joanna Juszczyk-Rygałło s. 75-83
E-podręcznik jako środek edukacyjny przeznaczony dla pokolenia cyfrowych tubylców Aleksandra Kamińska s. 85-98
Edukacja najmłodszych dzieci wobec aktualnych zmian oświatowych Agnieszka Katarzyna Gębora Urszula Ordon s. 101-109
Rysunkowe obrazowanie bryły przez dzieci w wieku 3–6 lat – doniesienie z badań Ewa Piwowarska s. 111-119
Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienie z badań Izabela Sochacka s. 121-133
Zachowania zdrowotne uczniów klas trzecich w wybranych szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Katarzyna Wojciechowska s. 135-146
Moral upbringing of children in the context of transformations of modern families : An overview of issues Cecylia Langer s. 147-157
Funkcjonowanie placówek opiekuńczo- -wychowawczych a poziom kompetencji społecznych wychowanków Ewa Gawlik s. 161-172
Metoda harcerska w oddziaływaniach zakładu poprawczego Kacper Radzki s. 173-184
Edukacyjny wymiar turystyki wiejskiej Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Krzysztof Widawski s. 185-197
Tourism for all: challenge for persons with disability Hanna Válková s. 199-210