Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksandra Kamińska s. 7-9
Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej Joanna Lorenc s. 13-22
Family and its problems Marta Kopsztejn s. 23-49
Egzystencja dziecka w warunkach przemocy domowej i szkolnej : analiza psychologiczno-prawna Mariusz Paradowski s. 51-64
Instrumenty prawne stosowane w przypadkach przestępczości nieletnich Roman Waluś s. 65-76
Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie Joanna Skibska s. 79-92
The role of mnemonics in the process of L1 and L2 language learning Katarzyna Ożańska-Ponikwia s. 93-100
The importance of autonomous self-development of adult learners in the theory of transformative learning by J. Mezirow. Dorota Ciechanowska s. 101-110
Zalety i wady e-podręcznika postrzegane z perspektywy nauczycieli Aleksandra Kamińska s. 111-121
Muzyka a słuch fonematyczny Irena Burczyk s. 123-132
Postrzeganie sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym przez uczniów we wczesnej edukacji Anna Jakubowicz-Bryx s. 133-144
Z teorii i praktyki pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej Beata Matusek s. 145-157
Preschool teacher in modern educational strategy Katarzyna Wojciechowska s. 159-169
To be a teacher – it is so easy to say – how difficult it is to meet the expectations of the children’ modern education Tatiana Grabowska s. 171-182
Ключобі аспекти ідейно-політичного напрямку виховної діяльності у вщій школі в умовах сьогодення Irina Oleksiiwna Kuchynska s. 183-190