Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Aleksandra Kamińska Danuta Krzywoń s. 7-10
Metody wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka - studium indywidualnych przypadków Agnieszka Stefaniak s. 13-41
Muzyka a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym Bożena Nowak s. 43-71
Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka w zakresie plastyki w klasach I-III Violetta Przybyła s. 73-90
Marzenia senne a twórczość plastyczna dzieci Paulina Mucha s. 91-121
Alternatywne metody nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym Lucyna Wygrabek s. 123-136
Przyczyny trudności w nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej Beata Matusek s. 137-145
Kompetencje społeczne i lęk w relacjach interpersonalnych Monika Kornaszewska-Polak s. 147-158
Process od motivation in the teaching profession Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz s. 159-165
Dialog in creating the relationship between parent and child Aleksandra Kamińska s. 167-174
The needs of family with disabled child in the context of week support system Danuta Szeligiewicz-Urban s. 175-180
The choice of the best tests in practical learning of snowboard stance Eduard Hrazdíra Miriam Kalichová Martin Sebera Martin Zvonař s. 183-189
Single trail biking as a form of nature-based tourism : pedagogics of free-time context Tomáš Dohnal Jana Hoffmannová Soňa Jandová Luděk Šebek s. 191-196