Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
ISSN 1896-4591
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
2016, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksandra Kamińska s. 9-13
Poznawanie językowego obrazu świata i ludzi Krystyna Duraj-Nowakowa s. 17-27
Metodologiczne problemy badań edukacyjnych Stanisław Palka s. 29-34
Methodological cohesion in social science Danuta Szeligiewicz-Urban s. 35-43
Hermeneutic and moral versus technical and analytical functions of skill and tools of pedagogy students’ work and learning Barbara Klasińska s. 45-56
Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością Janusz Morbitzer s. 59-68
Rodzina a architektura społecznego świata Anna Batiuk s. 69-77
Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego Aleksandra Kamińska s. 79-88
Doświadczanie przemocy przez mężczyzn w sytuacji konfliktu rodzinnego – perspektywa badawcza Anna Dudak s. 89-98
Globalizacja jako czynnik prowadzący do zmian w procesie kształcenia Eugeniusz Piotrowski s. 99-108
The need for authority and its significance in education and at a workplace Anna Bęczkowska Agnieszka Kańczukowska-Stadnik s. 111-120
Proaktywność w budowaniu kariery zawodowej młodzieży kończącej studia wyższe Joanna Wierzejska s. 121-132
Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat Magdalena Wasylewicz s. 133-141
Bariery adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych Grzegorz Sanecki s. 143-155
Nauczycielska profesja w cywilizacji starożytnej i współczesnej Małgorzata Kabat s. 159-172
Nauczyciel – misja czy zawód? Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska Kazimierz Żegnałek s. 173-184
Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole? Maria Kocór s. 185-194
Zaangażowanie nauczycieli edukacji elementarnej w doskonalenie kompetencji zawodowych : komunikat z badań Ewa Kochanowska s. 195-207
Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli Marta Adamczyk Andrzej Bulzak Marcin Kordek s. 209-223
Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej : komunikat z badań Rafał Majzner s. 225-235
Uczenie się w okresie późnej dorosłości jako przedmiot badań Agnieszka Kozerska s. 239-247
Edukacja mobilna seniorów – na przekór stereotypom Marta Wrońska s. 249-257
Enoturystyka – rola edukacji w kształtowaniu oferty turystycznej Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Krzysztof Widawski s. 261-272
Physical activity as perceived by civil servants Tomáš Dohnal Soňa Jandová Petr Zappe s. 273-280