Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
ISSN 1505-4040
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
1996, Tom 1 (306)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne. s. 5-6
Strategia zarządzania totalnego (TQM) w bibliotekach Ewa Głowacka s. 7-23
Polityka i komparatystyka w badaniach nad książką polską za granicą : wybrane zagadnienia Andrzej Kłossowski s. 25-44
Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Jasienicy koło Szczecina na przełomie XV/XVI wieku Krystyna Podlaszewska s. 45-70
Emigracyjny księgozbiór prywatny Józefa Czapskiego i jego znaczenie w badaniach biograficznych Mirosław A. Supruniuk s. 71-106
Warszawski epizod w działalności Moritza Georga Weidmanna, księgarza z Lipska Iwona Imańska s. 107-119
Brodnica jako ośrodek wydawniczy druków polskich w okresie zaboru pruskiego Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 121-137
Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907) Małgorzata Fedorowicz s. 139-150
Czytelnictwo "pism dla ludu" w pierwszej połowie XIX wieku Grażyna Gzella s. 151-168
Krytyka idei neosłowiańskiej na łamach petersburskiego czasopisma "Votum Separatum" (rok 1908) Jacek Gzella s. 169-181
Glosy do listów Edyty Stein do Romana Ingardena : uwagi i wnioski z materiału edytorskiego Jaromir Durczewski s. 183-199