Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
ISSN 1505-4040
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
1998, Tom 2-3 (328)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
In memoriam Janusz Małłek s. 7-9
Wstęp Janusz Tondel s. 11-13
Andrzej Kłossowski (1938-1997) Janusz Tondel s. 15-36
Publikacje oraz dokumentacja działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja Kłossowskiego Ewa Jaroszewska s. 37-86
Instytucje książki polskiej i księgozbiory polskie na obczyźnie : początki - cele, zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy Andrzej Kłossowski s. 89-141
Książka polska w amerykańskich bibliotekach uniwersyteckich : historia i polityka tworzenia zbiorów Wojciech Zalewski s. 143-157
Historia książki polskiej w Wielkiej Brytanii (do momentu wybuchu II wojny światowej) Ewa Jadwiga Nowak s. 159-180
Polskie placówki typograficzne w Brazylii Lidia Osowska s. 181-195
Działalność biblioteki Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu w latach 1936 -1945 Wojciech Kantak s. 197-218
Księgarska i wydawnicza działalność Juliusza Scharfa (1892 -1970) Agnieszka Stambrowska s. 219-235
Stanisław Gliwa - artysta typograf znad Tamizy i jego księgozbiór Janina Huppenthal s. 237-254
Bibliofilska książka w twórczości współczesnego emigracyjnego artysty Grzegorza Sowuli Anna Zarywka-Grabowska s. 255-270
Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka w Toruniu w latach 1945-1950 Wanda Ciszewska s. 273-315
Praca toruńskiego profesora Józefa Stanisława Mikulskiego - pierwszą książką Wydawnictwa Naukowego PWN Dorota Degen s. 317-327
Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce Jan Grzeszewski s. 331-347
Inkunabuły biblioteki kartuskiego klasztoru "Raj Maryi" na Kaszubach Krzysztof Nierzwicki s. 349-400
Oprawa angielskiego introligatora Roberta Steela ze zbiorów szczecińskiego bibliofila Jakuba Perarda (1713-1768) Janusz Tondel s. 401-420
Biblioteka Jana Ernesta Seilera - gdańskiego prawnika z przełomu XVII i XVIII w. Iwona Imańska s. 421-434
Curiosa Napoleonica czyli przyjemności bibliofila Andrzej Nieuważny s. 435-447
Toruńska Społeczna Biblioteka w latach 1978-1981 Mirosław A. Supruniuk s. 449-476
"Braterstwo" - pismo emigracji postyczniowej (1864-1865) w Szwajcarii Grażyna Gzella s. 479-488
Powstanie i upadek inowrocławskiego "Kujawiaka" : z XIX-wiecznych polemik prasowych Adam Domański s. 489-510
Popularyzacja literatury w czasopismach kobiecych na przykładzie "Przyjaciółki" i "Twojego Stylu" (1990-1997) Katarzyna Wodniak s. 511-532
Wpływ rozwoju podejść jakościowych prowadzących do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) na bibliotekoznawstwo i informację naukową Ewa Głowacka s. 535-551
Szczupłe [?]* zarządzanie (Lean Management - LM) dla bibliotek Jan Sójka s. 553-570
Nowoczesne narzędzia sieci komputerowych w procesie kształcenia Katarzyna Żurawska s. 571-589
Informacja w formie elektronicznej w bibliotece uniwersyteckiej Ewa Jadwiga Nowak s. 591-609
Rola czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niesprawnościami Franciszek Czajkowski s. 611-631
Od języka migowego do książki czarnodrukowej : o kształtowaniu sprawności czytelniczej osób niesłyszących Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 633-649
Niekonwencjonalne formy książek dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku Małgorzata Fedorowicz s. 651-665