Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
ISSN 1505-4040
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
2000, Tom 4 (340)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Janusz Tondel s. 7-9
Zofia Mołodcówna i Witold Armon - twórcy podstaw Katedry Bibliotekoznawstwa UMK Sławomir Kalembka s. 11-24
Bibliografia publikacji dr Zofii Mołodcówny oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jej kierunkiem Ewa Jaroszewska s. 25-29
Bibliografia publikacji dra Witolda Armona oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jego kierunkiem Ewa Jaroszewska s. 31-43
Martynas Mažvydas i początki słowa drukowanego na Litwie Alma Braziūnienė s. 47-60
Pochodzenie Józefa Naronowicza-Narońskiego, twórcy topograficznej kartografii Litwy i Prus Wschodnich Stanisław Aleksandrowicz s. 61-65
Księgozbiór kartuskiego klasztoru "Sanctae Crucis prope Berezam" w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie Krzysztof Nierzwicki s. 67-102
Tajemniczy pamiętnik z powstania 1831 roku na Litwie Ignacego Klukowskiego Sławomir Kalembka s. 103-110
Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie (1989-1999) Tomasz Zekin-Kompanowski s. 113-131
Jan Kwast (1919-1999) : z dziejów powojennego księgarstwa w Toruniu Wanda Ciszewska s. 133-144
"Akcja skryptowa" w działalności Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1951-1956 Dorota Degen s. 145-157
Dokument o paleniu książek A.D. 1955 Mirosław Adam Supruniuk s. 159-174
Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech Maria Kalczyńska s. 177-189
Raz jeszcze o księgozbiorze Jana Ernesta Seilera, bibliofila z Gdańska z przełomu XVII i XVIII w. Iwona Imańska s. 191-202
Przyczynek do dziejów toruńskiego bibliofilstwa w XVIII wieku : na marginesie książki Krystyny i Sławomira Wyszomirskich "Toruński ekslibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu", Toruń 1996 Janusz Tondel s. 203-223
"Bonaparta" po "Buonapartem", czyli o Estreicherze, wileńskim proboszczu i pierwszej polskiej biografii Napoleona Andrzej Nieuważny s. 225-235
Cena "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814) Marian Ptaszyk s. 237-250
Działalność biblioteki Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu w latach 1945-1951 Wojciech Kantak s. 251-263
Ksiądz infułat Antoni Liedtke jako bibliotekarz i bibliofil Małgorzata Flisik s. 265-281
Ewolucja obrazu Polaków i Polski na łamach "Preussische Jahrbücher" (do 1914 roku) Kazimierz Wajda s. 285-292
Józef Chociszewski przed sądem pruskim : skutki jednego artykułu z 1863 roku Grażyna Gzella s. 293-301
Charakterystyka oferty prasowej dla pań w bibliotekach publicznych Torunia w 1998 roku Katarzyna Wodniak s. 303-331
SERVQUAL : metoda oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej Ewa Głowacka s. 335-339
Przysposobienie informacyjne w Polsce na tle innych krajów Ewa Jadwiga Nowak-Kurkowska s. 341-353
Informacja naukowa i działalność informacyjna w służbie biznesu Małgorzata Kowalska s. 355-375
Biblioteka wirtualna z zasobami edukacyjnymi Katarzyna Millenia Żurawska s. 377-384
Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci WWW Veslava Osińska Grzegorz Osiński s. 385-403
Osoby z niesprawnościami czytelniczymi w bibliotece : sygnalizacja problemu Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 405-423
Wpływ zajęć bibliotecznych na rozwój dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym : studium indywidualnego przypadku Arleta Tuleya s. 425-445
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych im. dr. Włodzimierza Dolańskiego : historia i stan obecny Małgorzata Fedorowicz s. 447-456