Tytuł Zeszyt Naukowy
ISSN 2081-2906
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Zeszyt Naukowy
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 5
Od Redakcji s. 6-7
Bushidō - kodeks samurajów s. 8
Wielowymiarowość estetyki codzienności Dorota Ambroży s. 9-17
Implementace ICT do vzdělávacího systému MV ČR Alena Lukáčová Ján Šugár s. 18-23
Systém prevencie kriminality na regionálnej a miestnej úrovni v podmienkach Slovenskej republiky Libor Gašpierik Martin Gašpierik Josef Reitšpís s. 24-46
Vývoj kriminality v Slovenskej republike za obdobie rokov 1993-2009 Magdaléna Ondicová s. 47-64
Kryminologiczna analiza filmowych wizji przestępczości zorganizowanej Mariusz Kusion s. 65-118
Musashi Miyamoto : od wolności do zwycięstwa : szkice o "Księdze pięciu kręgów" Marcin Urbaniak s. 119-128
Negocjacje w działaniach polskiej Policji Jacek Dworzecki s. 129-142
Administracja na rozdrożu : służba czy biurokracja? Adam Gołuch s. 143-151
Economic crime in the context of the Slovak Republic Dagmar Královícová Magdaléna Ondicová s. 152-166
Wybrane elementy zarządzania kryzysowego Iwona Sterczewska s. 167-180
Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata Jacek Dworzecki s. 181-235
Systematic solution to criminality prevention in the Slovak Republik Libor Gašpierik Martin Gašpierik Josef Reitšpís s. 236-243
Rola Policji w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym (aktom terrorystycznym) Mariusz Szałabski s. 244-257
The notion and nature of extraordinary states Robert Socha s. 258-270
Organizacja szkolnictwa policyjnego w Polsce (1990-2009) : zarys problematyki Jacek Dworzecki s. 271-298
Tradycja i nowoczesność jako aspekty profilaktyki w niektórych problemach bezpieczeństwa Azji Południowo-Wschodniej Andrzej Czop Juliusz Piwowarski s. 299-318
Noty o Autorach s. 319-322