Tytuł Zeszyt Naukowy
ISSN 2081-2906
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Zeszyt Naukowy
2010, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 5
Od Redakcji s. 6
Bushidō - kodeks samurajów s. 7
Krzysztof Kondratowicz : nota pośmiertna s. 8-9
Ewolucja wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w latach 1992-2001 Janusz J. Węc s. 11-36
Porządek i chaos w perspektywie działań administracyjnych Łukasz Trzciński s. 37-46
Sterowany profil nowego Europejczyka Jerzy Ochman s. 47-63
Etyka służb mundurowych na wzór japoński w kontekście Przysięgi Dōjō Juliusz Piwowarski s. 64-74
Policja w Polsce we wrześniu 1939 roku Jacek Dworzecki s. 75-88
Wojna rosyjsko-gruzińska w sierpniu 2008 roku i jej implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa Mariusz Kusion s. 89-109
Funkcjonowanie bibliotek publicznych i niepublicznych szkół wyższych w aspekcie prawnym i normatywnym : zarys zagadnienia Halina Grzywacz s. 110-135
Normatywne i organizacyjne podstawy funkcjonowania policji : wybrane aspekty Krzysztof Węgrzynowski s. 136-156
Koncepcja organizacji uczącej się jako strategia administracji i zarządzania dla bezpiecznego rozwoju firmy : (na przykładzie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie) Juliusz Piwowarski Jacek Piwowarski s. 136-144
Droga do Modern Bushidō Juliusz Piwowarski s. 157-186
Standardy pracy licencjackiej przyjęte w ramach kierunku: Administracja : (obowiązują od dnia 1 października 2010 r. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie) Izabela Pabisz-Zarębska s. 187-213
Kreowanie bezpieczeństwa według koncepcji japońskich Wojciech Czajkowski Juliusz Piwowarski s. 214-222
Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i zarządzaniu Juliusz Piwowarski s. 223-236
Systemy zarządzania jakością w administracji samorządowej Bartosz Soliński s. 237-249
National security : an outline the problem Robert Socha Bernard Wiśniewski s. 250-258
W jaki sposób dodać drugie imię? : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 1993 r. w sprawie imion "Jerzy Stanisław" Wojciech Mateusz Hrynicki s. 259-271
Wybrane aspekty tła kulturowego i historycznego dla kształtowania się etosu samuraja Krzysztof Jankowiak s. 272-286
Funkcja kontrolna administracji celnej Bogusław Płonka s. 287-296
Policja : anegdoty i rzeczywistość Tomasz Warykiewicz s. 297-302
Administracja na rozdrożu : służba czy biurokracja? Adam Gołuch s. 303-306