Tytuł Zeszyt Naukowy
ISSN 2081-2906
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Zeszyt Naukowy
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 5
Od Redakcji s. 6
Bushidō - Kodeks Samurajów s. 7
Karta Budō s. 8-9
Ślubowanie s. 10
Prawo konstytucyjne w dydaktyce licencjackich studiów administracyjnych Wiesław Kozub-Ciembroniewicz s. 11-16
Lokalne zarządzanie sprawami publicznymi w Polsce jako efekt zawarcia porozumień Okrągłego Stołu Marta Grzybowska s. 17-30
Czas i procedury administracyjne w aspekcie wielości kultur Łukasz Trzciński s. 31-37
Administracyjny charakter aktów prawnych Komisji Europejskiej Krzysztof Jerzy Gruszczyński s. 38-48
Podłoże funkcjonowania administracji we współczesnej Polsce : ujęcie socjologiczne Jerzy Ochmann s. 49-61
Zarządzanie bezpieczeństwem obszaru celnego Unii Europejskiej Bogusław Płonka s. 62-72
Administrowanie "strachem" - akty terroru w perspektywie globalizacji lęku : zarys problematyki Dariusz Grzonka s. 73-80
Antropologia człowieka walczącego : uwagi wstępne Wojciech J. Cynarski s. 81-89
Współczesność, tradycja i bezpieczeństwo jako znamienne aspekty wszechstronności "all style karate" Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 90-103
Administracja zintegrowanymi systemami zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej w kontekście ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń Paweł Pajorski s. 104-110
Analiza wartości etycznych na przykładzie wybranej grupy społecznej - "pracowników ochrony osób i mienia" Agnieszka Malczewska s. 111-119
Modern Bushidō : administrowanie jakością życia człowieka Wojciech Czajkowski Juliusz Piwowarski s. 120-131
Ekspertyza jako dowód : (sprawozdanie z konferencji naukowej) Andrzej Zachuta s. 132-145
Kontrola administracji publicznej wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle projektowanych zmian Adam Gołuch s. 146-157
Analiza porównawcza rozwoju kariery zawodniczej strzelców jako przyczynek do rozważań dotyczących administrowania szkoleniem bojowym służb mundurowych Tadeusz Ambroży Ewa Gerle Juliusz Piwowarski s. 158-169
Współczesny mistrz Sztuki Walki - perfekcjonista czy coś więcej? Wiesław Kisiel s. 170-180
Rola administracji państw i podmiotów stosunków międzynarodowych w kreowaniu prewencyjnych systemów antyterrorystycznych Jerzy Depo s. 181-200
Zapowiedzi wydawnicze s. 201