Tytuł Zeszyt Naukowy
ISSN 2081-2906
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Zeszyt Naukowy
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 4
Od Redakcji s. 5
Bushidō - Kodeks Samurajów s. 6
Karta Budō s. 7-8
Ślubowanie s. 9
Bezpieczeństwo rozumiane jako wartość - istotnym elementem administracji systemami bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski Łukasz Trzciński s. 10-15
Karate w szkołach Aleksander Staniszew s. 16-19
Modern Bushidō : prolegomena do jedności czterech religii w administracji i zarządzaniu według wzorów dalekowschodnich Juliusz Piwowarski Jacek Piwowarski s. 20-30
Przyczynek do epistemologii nauk o kulturze fizycznej Wojciech J. Cynarski s. 31-56
Podmioty wykonujące administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie przed Okrągłym Stołem Jerzy Depo s. 57-66
Etyka administracji szkołą karate Juliusz Piwowarski s. 67-75
Poradnik licencjata : jak napisać pracę licencjacką? Jerzy Depo s. 76-87
Etyka zawodowa w administracji - przykłady zastosowań Juliusz Piwowarski Łukasz Trzciński s. 88-93